Home > Politieberichten

Politieberichten

Vanaf 28 april 2011 berichten de wijkagenten wekelijks over de criminaliteit en de overlast die in Midden-Delfland plaatsvindt. Dit wordt per dorpskern aangegeven. Er zijn zaken, waarbij alleen globaal wordt aangegeven wat er is gebeurd, omdat het vrijgeven van gedetailleerde informatie het onderzoek nadelig kan beïnvloeden.

De politie wil met het regelmatig informeren over de criminaliteit en de overlast in de gemeente bereiken dat u een beter beeld krijgt van wat er zoal in uw leefomgeving gebeurt. U kunt dan zelf inschatten of u bepaalde maatregelen moet gaan nemen, of dat u op bepaalde zaken misschien beter zou kunnen letten.

De wijkagenten hopen dat inwoners tips doorgeven die kunnen helpen bij het oplossen van de gepleegde feiten.


Uw informatie kunt u kwijt bij een van de wijkagenten via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0900-7000.