Home > Prestatieafspraken Volkshuisvesting

Prestatieafspraken Volkshuisvesting

Om tot goede en gedragen prestatieafspraken te komen, bepaalt de Woningwet dat woningcorporaties elk jaar vóór 1 juli een bod moeten uitbrengen aan de gemeente. Een bod bestaat uit een activiteitenoverzicht waarin de corporatie duidelijk maakt wat haar bijdrage is aan de uitvoering van het sociale volkshuisvestingsbeleid. Het bod is concreet voor het komende jaar en geeft een doorkijk naar de vier jaren daarna. Gemeente, huurdersverenigingen en de woningcorporatie gaan dan aan de hand van het volkshuisvestingsbeleid én het bod met elkaar in gesprek over het maken van lokale prestatieafspraken.

Voor Midden-Delfland nemen de volgende partijen deel aan de lokale prestatieafspraken:

  • Gemeente Midden-Delfland
  • Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland
  • Huurdersvereniging Maasland
  • Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn

De prestatieafspraken voor 2019 leest u hieronder.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens