Home > Privacy > Beveiliging en Datalekken

Beveiliging en Datalekken

De gemeente spant zich in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Om uw privacy zo goed mogelijk te borgen, neemt de gemeente passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vormt daarbij het uitgangspunt.

Toch kan het voorkomen dat door inbreuk van buitenaf of door een menselijke fout onze beveiliging wordt doorbroken. Als de kans bestaat dat daardoor persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gekomen is sprake van een datalek. De wetgeving schrijft voor dat een datalek binnen 72 uur wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat ook de betrokkenen van het datalek (de personen over wie gegevens zijn gelekt) zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

De gemeente heeft een procedure opgesteld om datalekken snel en goed af te handelen. Hierdoor wordt de mogelijke schade voor betrokkenen zo veel mogelijk beperkt.

Melden datalekken

Als u denkt dat u een datalek heeft ontdekt waarbij gegevens van de gemeente zijn betrokken, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden bij de Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

  • U heeft een brief van de gemeente ontvangen die niet voor u bedoeld is, maar waarin gevoelige gegevens over een andere persoon staan (zoals medische gegevens, een BSN of informatie over schulden);
  • Wanneer u op de website van de gemeente digitaal uw gegevens bekijkt ziet u (ook) de gegevens van een andere persoon;
  • U ontvangt een e-mail van de gemeente met informatie die niet voor u bestemd is.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens