Home > Proclaimer & Privacy

Proclaimer & Privacy

Dit is de officiële website van de gemeente Midden-Delfland. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina vermeld.

Privacy statement

De gemeente Midden-Delfland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Midden-Delfland overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

De gemeente Midden-Delfland houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan de gemeente de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. De gemeente Midden-Delfland behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. De laatste versie is hier te vinden.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat de gemeente Midden-Delfland tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. De gemeente Midden-Delfland is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Midden-Delfland toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Midden-Delfland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Beveiliging systemen

De gemeente Midden-Delfland spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De gemeente Midden-Delfland legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Officiële correspondentie

Alle officiële correspondentie, verzoeken, klachten, bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad moet u altijd per post of per fax indienen in verband met (het ontbreken van) de juridische status van e-mailberichten. Voor sommige producten (bijvoorbeeld het indienen van bezwaarschriften) kunt u met DigiD eveneens gebruik maken van een digitaal formulier.