Home > Voor inwoners > Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

 • Wat is het?

  Grof huisvuil is het afval dat te groot voor de minicontainers is, zoals bedspiralen, tapijten, meubels, gebundelde takken (niet langer dan 1,5 meter), wit- en bruingoed e.d.

 • Hoe werkt het?

   Het vuil kan maximaal per 2 m3 aangeboden worden en mag geen sloop- of bouwafval zijn. Het kleinere grof huisvuil moet zoveel mogelijk door middel van de minicontainers worden afgevoerd.

  Ophalen grofvuil

  U kunt uw grofvuil laten ophalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het infopunt van Avalex (onze inzamelaar), tel. 0900-0507. De telefoniste noteert dan om welke soort en hoeveelheid grof vuil het gaat en maakt vervolgens een afspraak voor het ophalen ervan. Het wordt dan gratis meegenomen. U kunt uw grofvuil ook online via internet aanmelden op de website van Avalex, www.avalex.nl. Houd wel uw Avalexpas gereed, daar wordt naar gevraagd.

  Wegbrengen grofvuil

  Grote stukken grofvuil, extra vuil en groenafval kunt u zelf wegbrengen naar het brengstation aan de Voltaweg 11 te Delft (maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur). Denk om uw Avalexpas, daar wordt om gevraagd, zonder pas wordt u niet geholpen. Heeft u geen Avalexpas, neemt u dan contact op met Avalex, telefoon 0900-0507.

  Avalexpas

  In juni 2008 is aan alle huishoudens in de gemeente Midden-Delfland een Avalexpas toegestuurd met een begeleidende brief waarin aangegeven werd waarvoor de Avalexpas diende en hoe die gebruikt moest worden. Met de Avalexpas kan kosteloos (grof)afval worden aangeboden bij het overlaadstation aan de Voltaweg 11 in Delft. Voor het storten van uw grof huisafval bij het overlaadstation in Delft en voor het aanbieden via internet van uw grof huisvuil heeft u uw Avalexpas nodig. Nadere inlichtingen over de Avalexpas kunt u krijgen bij Avalex klanteninformatie, telefoon 0900-0507.