Home > Voor inwoners > Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

 • Wat is het?

  Grofvuil is afval dat te groot is voor de minicontainers of de verzamelcontainers. Denk hierbij aan bedspiralen, tapijten, meubels, gebundelde takken (niet langer dan 1,5 meter), wit- en bruingoed en dergelijke.

 • Hoe werkt het?

    Bied grof afval maximaal per 2 m3 aan. Het mag geen sloop- of bouwafval zijn. 

  Ophalen grofvuil

  U kunt uw grofvuil laten ophalen. Neem hiervoor contact op met Avalex via telefoonnummer 0900-0507. De telefoniste noteert dan om welke soort en hoeveelheid grofvuil het gaat en maakt vervolgens een afspraak voor het ophalen. Het afval wordt dan gratis meegenomen. U kunt het grof afval ook online aanmelden. Houd uw Avalexpas gereed.

  Wegbrengen grofvuil

  Grofvuil, extra restafval en groenafval kunt u zelf wegbrengen naar het brengstation aan de Voltaweg 11 in Delft (maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur). Neem uw Avalexpas mee, zonder pas wordt u niet geholpen. Heeft u geen Avalexpas, neemt u dan contact op met Avalex via telefoonnummer 0900-0507.

  Avalexpas

  In juni 2008 ontvingen alle huishoudens in de gemeente Midden-Delfland een Avalexpas. Voor het storten van grof afval bij het overlaadstation in Delft en voor het aanmelden via internet heeft u uw Avalexpas nodig. Verdere inlichtingen over de Avalexpas kunt u krijgen bij Avalex klanteninformatie via telefoonnummer 0900-0507.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens