Home > Voor inwoners > Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie (gebruik) van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d.

  Het bestemmingsplan is bindend voor zowel overheid en burgers. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Bij de aanschaf of huur van een woning is het van belang te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Kan ik een bedrijf aan huis beginnen en aan welke eisen moet dat bedrijf voldoen en wat mogen de buren? Let op, voor het splitsen of samenvoegen van een woning of het gebruiken van een woning voor een ander doel (onttrekking) is een aparte vergunning nodig op grond van de Huisvestingsverordening.

  Deze informatie kan u helpen bij de keuze voor een woning.

 • Wat moet ik doen?

  Bestemmingsplannen online bekijken

  Bestemmingsplannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

  Hoe werkt de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl?

  Op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u plannen zoeken op locatie (provincie, woonplaat, straat, adres) of op naam. Let op dat u bij woonplaats alleen Schipluiden, Maasland of Den Hoorn ZH kunt invullen. Midden-Delfland is de naam van onze gemeente, maar geen woonplaats. Daarnaast kunt ook door het inzoomen op de kaart van de website ruimtelijke plannen vinden.

  De landelijke website heeft een eigen helpfunctie. In deze instructiefilm (www.youtube.com) gemaakt in opdracht van Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam ziet u hoe u plannen op deze site kan raadplegen.

  Waarom zijn niet alle bestemmingsplannen direct zichtbaar op de landelijke website?

  De nieuwste bestemmingsplannen zijn hier volledig digitaal te raadplegen. De plankaart van deze plannen is op de website direct zichtbaar. 

  Een deel van de bestemmingsplannen die gelden binnen de gemeente Midden-Delfland zijn analoge (papieren) plannen. Deze analoge bestemmingsplannen worden de komende jaren vervangen door nieuwe, digitale, bestemmingsplannen. Van deze plannen kunt u alleen de plangrens zien op de overzichtskaart van hwww.ruimtelijkeplannen.nl. De bij deze bestemmingsplan behorende documenten (plankaart, voorschriften en toelichting) zijn gescand en als pdf te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl. De gescande versies van de analoge bestemmingsplannen zijn indicatief. Alleen de originele bestemmingsplannen zijn rechtsgeldig. Deze kunnen worden ingezien op het gemeentehuis.

  Hoe lees ik een bestemmingsplan als ik alleen de plangrens kan zien?

  Als u eerst op het icoon “i” drukt boven het kaartje en daarna op de plancontour klikt, ziet u rechts de gegevens van het bestemmingsplan. Bij deze informatie ziet u ook de verwijzingen naar de pdf-bestanden met de plankaart, de voorschriften en de toelichting.

  Bestemmingsplannen op het gemeentehuis bekijken

  U kunt de bestemmingsplannen ook inzien bij het Klantcontactcentrum (KCC) van onze gemeente. U kunt zich daarvoor bij het KCC melden. Er is een ruimte gereserveerd waar bestemmingsplannen kunnen worden ingezien. Als u dat wilt kunt u via het KCC een afspraak maken met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

 • Kosten

  Aan het inzien van het bestemmingsplan zijn geen kosten verbonden. Voor het kopiƫren van een bestemmingsplan betaalt u legeskosten per kopie.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens