Home > Voor inwoners > Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  U kunt met een bijstandsuitkering een eigen bedrijf starten. De gemeente kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld door:

  • Het bieden van begeleiding voor de start van uw bedrijf;
  • Het verstrekken van een lening voor voorbereidingskosten, zoals voor de kosten van een ondernemingsplan;
  • Een lening als startkapitaal; en/of
  • Door uw uitkering maximaal 1 jaar door te betalen, zodat u zich kunt voorbereiden op de start van uw bedrijf

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dat kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Soms is de ondersteuning een lening en soms een gift. Dit hangt af van uw situatie.

  Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

  Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

  Beëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt.

  Regionaal Bureau Zelfstandigen

  Voor advies en ondersteuning kunt u ook terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Het RBZ is er voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag indienen?

  Dat kan bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Voor het afhandelen van uw aanvraag vragen wij advies aan bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Hier kunt u ook terecht voor aanvullend advies en ondersteuning. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht of u bijstand krijgt.

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie?

  Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Zij zijn te bereiken op (015) 380 42 39 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens