Home > Voor inwoners > Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  • Wat is het?

    De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

    Deze inzage is alleen bedoeld ter informatie over aanvragen die bij de gemeente zijn ingekomen.  U kunt tegen de ingediende aanvragen nog geen bezwaar aantekenen omdat een besluit ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijze/ bezwaren  tegen een bouwplan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. 

    Per 1 oktober 2010 worden bouwplannen gepubliceerd als "aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen".

  • Wat moet ik doen?

    U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente.