Home > Voor inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

  • Wat is het?

    Als de gemeente bouwkavels te koop heeft, kunt u wellicht een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

    In het verleden heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om gronden van de gemeente voor nieuwbouwwoningen in erfpacht te verkrijgen. Deze mogelijkheid is alleen nog beschikbaar voor kopers van kavels grond in de projecten Maaslandse Dam en Commandeurspolder IV. Hieronder (tabblad 'Openbare documenten') zijn de van toepassing zijnde Erfpachtbepalingen en een toelichting daarbij opgenomen.

    Voor bedrijven is erfpacht eveneens mogelijk, maar alleen in bijzondere situaties waarbij gemeentelijke belangen zijn gemoeid. De condities voor erfpacht aan bedrijven wijken af van die voor woningen en worden per geval met de erfpachter overeengekomen.

  • Openbare documenten

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens