Home > Voor inwoners > Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

 • Wat is het?

  Wanneer u door een noodsituatie op korte termijn dringend een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang bij het reageren op woningen.

  Een urgentieverklaring biedt voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Een urgentieverklaring wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Als u voorrang krijgt, moeten anderen immers langer wachten op een woning. De voorrang is uitsluitend van toepassing op woonruimten die minimaal noodzakelijk zijn om uw noodsituatie op te lossen.

  Is uw aanvraag toegekend, dan wordt dit aangepast op uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden en kunt u met voorrang reageren.

 • Hoe werkt het?

  Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan alle voorwaarden:

  • u bent ouder dan 18 jaar of een minderjarige moeder;
  • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
  • u verkeert in een noodsituatie waardoor u binnen drie maanden andere woonruimte nodig heeft;
  • u heeft geen andere mogelijkheid om uw woonprobleem op te lossen;
  • u bent niet door eigen schuld of toedoen in de huidige noodsituatie terechtgekomen;
  • u voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning.
 • Wat moet ik doen?

  Een urgentieverklaring aanvragen doet u bij Wonen Midden-Delfland. Bel 010 - 592 50 93 of stuur een e-mail naar info@wonenmd.nl. Samen met een medewerker bekijkt u of het zinvol is om een aanvraag te doen. U beslist zelf of u de aanvraag indient.

  Wonen Midden-Delfland dient uw aanvraag in bij een onafhankelijke adviescommissie van de gemeente. Deze commissie boordeelt of u in aanmerking komt en adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit.

 • Kosten

  Aan het aanvragen van een urgentieverklaring zijn kosten verbonden (leges). U betaalt dit bedrag aan Wonen Midden-Delfland.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u van de gemeente per post het besluit.

 • Aanvullende informatie

  Wat staat er in de urgentieverklaring?

  In de urgentieverklaring staat het woningtype, het aantal kamers en het zoekgebied waarvoor de urgentie geldt beschreven.

  Een urgentie is niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning. Heeft u bijvoorbeeld ernstige problemen met traplopen, dan krijgt u alleen voorrang voor een gelijkvloerse woning.

  Hoe lang is de urgentieverklaring geldig?

  Een urgentieverklaring is drie maanden geldig.

  Is het na deze periode nog niet gelukt om met voorrang een woning te vinden, dan kunt u binnen twee weken na afloop van de geldigheidstermijn een aanvraag indienen bij Wonen Midden-Delfland voor een éénmalig woningaanbod. De adviescommissie van de gemeente boordeelt of u in aanmerking komt. Let op: u moet in dit geval kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om zelf een woning te vinden.


  Voordat u een urgentieverklaring aanvraagt is het noodzakelijk dat u er zelf alles aan gedaan heeft om uw situatie te verhelpen. Heeft u geen mogelijkheden meer en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u een urgentie-aanvraag doen.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens