Home > Voor inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Wat heb ik nodig?

  Het uitgangspunt van de wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de melding voorgenomen huwelijk is dat documenten die al geregistreerd staan in de Basis Registratie Personen (BRP) niet nog een keer getoond hoeven worden aan de ambtenaar burgerlijke stand. In veel gevallen heeft u voor het doen van de melding alleen uw identiteitsbewijs nodig en een kopie van de identiteitsbewijzen van de getuigen.

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig. Bent u bijvoorbeeld in het buitenland geboren of heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Informeer dan bij de gemeente of u extra documenten nodig heeft voor het doen van de melding voorgenomen huwelijk.

 • Kosten

  zie voor alle tarieven op de pagina 'Kosten en tijden'.

 • Aanvullende informatie

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Trouwen in de gemeente Midden-Delfland?

  Wilt u meer informatie over trouwen in de gemeente Midden-Delfland? Bezoekt u dan ook eens de pagina Trouwen in Midden-Delfland.