Home > Voor inwoners > Woning zoeken, urgentieverklaring

Woning zoeken, urgentieverklaring

 • Wat is het?

  Wanneer u door persoonlijke omstandigheden op korte termijn dringend een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. U kunt dan met voorrang op zoek naar een woning. Houd er rekening mee dat urgentie alleen bij hoge uitzondering verleend wordt.

  Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan alle voorwaarden:

  • U bent ouder dan 18 jaar, of minderjarig moeder, en;
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument, en;
  • U verkeert in een noodsituatie waardoor u binnen drie maanden andere woonruimte nodig heeft, en;
  • U heeft geen andere mogelijkheid om uw woonprobleem op te lossen, en;
  • U bent niet door eigen schuld of toedoen in de huidige noodsituatie terechtgekomen, en;
  • U voldoet aan de inkomenseisen voor een sociale huurwoning.
    
 • Wat moet ik doen?

  Indien u voor urgentie in aanmerking wilt komen, neemt u contact op met woningcorporatie Wonen Midden-Delfland, www.wonenmd.nl. Samen met een medewerker van de woningcorporatie bekijkt u of het voor u zinvol is om urgentie aan te vragen. U beslist uiteindelijk zelf of u urgentie aanvraagt. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt of u inderdaad voor urgentie in aanmerking komt en adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit.

 • Kosten

  Aan het aanvragen van een urgentieverklaring zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u aan de corporatie waar u uw aanvraag indient. Voor de hoogte van de kosten contact opnemen met de corporaties.