Home > Regels voor hondenbezitters

Regels voor hondenbezitters

In de gemeente Midden-Delfland zijn regels opgesteld waaraan hondenbezitters zich moeten houden. Al veel hondenbezitters houden zich aan de regels. Zij ruimen de poep van de hond op en houden de hond aan de lijn. In Midden-Delfland zijn er een aantal uitzonderingen waar de hond wel los mag lopen en waar geen opruimplicht geldt. Hieronder vindt u de exacte regels voor hondenbezitters.

Opruimplicht

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2010, artikel 2:58 geldt voor hondenpoep een opruimplicht. Dit betekent dat u de uitwerpselen van de hond moet opruimen. Er zijn aparte opruimregels voor binnen en buiten de bebouwde kom. Poept een hond op openbaar terrein binnen de bebouwde kom, dan moeten de uitwerpselen van de hond direct opgeruimd worden. In de hondentoiletten is dat niet verplicht. Kinderspeelplaatsen en voetbalvelden zijn voor honden sowieso verboden terrein. Buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht voor een gedeelte van de weg waar voetgangers lopen of op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. 

De gemeente heeft op diverse locaties hondentoiletten geplaatst of locaties aangewezen waar de honden hun behoefte mogen doen en waar de houder van de hond niet verplicht is de uitwerpselen op te ruimen. 

Locaties hondentoiletten

In Maasland, Schipluiden en Den Hoorn zijn op diverse plaatsen hondentoiletten aanwezig. Hier mag de hond ook loslopen. De hondentoiletten zijn in de bebouwde kom op de volgende locaties te vinden:

Kern Maasland

Pastoor Riswickdreef, Meresteijn

Kern Schipluiden

Parkgebied Rozemarijn, Aak, H.K. Pootplein, Schouw, Hoek, Keenenburgweg/Holierhoek, Dorpsstraat/hoek Westlander, Paulus Beelaertslaan, Holierhoek, Windrecht (2 hondentoiletten), Vlaardingsekade/Burgemeester Van Gentsingel, Burgemeester Van Gentsingel (bij de peuterspeelzaal)

Kern Den Hoorn

Dotterbloem, Achterhaven, Hoornseweg/Drogerij, Lookwatering, Oude Veiling, Kaasjeskruid, Dokter A.M. van der Poellaan, Prins Hendriklaan, hoek Voordijkshoorn/Molenwerf, Schoolstraat, Voordijkshoorn, Victoria

Waar mag uw hond loslopen?

Voor honden zijn er op grond van artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2010 uitlaatgebieden aangewezen. Dus buiten de aangewezen uitlaatgebieden/-stroken moeten honden op een openbare plaats altijd aangelijnd lopen. Dit geldt dus ook voor het buitengebied. Loslopende honden kunnen namelijk een gevaar vormen voor de omgeving. Bijvoorbeeld als de hond onverwachts de weg oversteekt. 

De volgende gebieden aangewezen als losloopgebieden: 

 • in Maasland aan de Koningin Julianaweg en wel tussen de Koningin Julianaweg en het trottoir langs de huisnummers 38 tot 44;
 • in Maasland aan de Molenweide en wel de groenstroken rondom het hertenkamp, de sportvelden en de vijver;
 • in Maasland in het zogenaamde Maaslandse Bos en de groenstroken rondom de sportvelden behorende tot het sportcomplex Commandeur;
 • in Schipluiden de groenstrook op de hoek van de Holierhoek en de Burgemeester van Gentsingel;
 • in Schipluiden de groenstrook op de hoek van de Zouteveenseweg en de Keenenburgweg (de groenstrook ten noorden van de Zouteveenseweg);
 • in Schipluiden de groenstrook gelegen aan de oostzijde van het fietspad, dat loopt van de Tiendweg naar de Zuidkade en wel dat gedeelte van de groenstrook dat direct gelegen is ten westen van de voetbalvelden;
 • in Den Hoorn de groenstroken langs de Zuidhoornseweg, en wel de groenstroken die gelegen zijn ten noorden van de sportvelden en ten zuiden van de dierenweide.

Let op! Ook voor de losloopgebieden geldt een opruimplicht. Behalve voor de volgende gebieden: 

 • in Maasland aan de Koningin Julianaweg en wel tussen de Koningin Julianaweg en het trottoir langs de huisnummers 38 tot 44;
 • in Maasland in het zogenaamde Maaslandse Bos en wel het meest westelijk gelegen gedeelte daarvan, te weten de bomenweide tussen
 • de watergang en het voetpad (ten noorden van de houten brug naar de Trekkade);
 • in Maasland, de groenstrook op de hoek van de Baanderheer en het Breeveldpad.

Toezicht op regels

Bij een overtreding wordt aan de overtreder een boete opgelegd. Voor het los laten lopen van een hond bedraagt de boete per 1 januari 2015 € 90,00 en voor het niet direct opruimen van hondenuitwerpselen € 140,00. Daarnaast kan er voor het niet kunnen tonen van het legitimatiebewijs een proces-verbaal worden opgemaakt.

Samen kunnen we Midden-Delfland schoon en veilig houden

Samen houden we Midden-Delfland schoon en veilig! Naast de overlast van hondenpoep en loslopende honden, zijn er meer kleine ergernissen die we gezamenlijk kunnen aanpakken. Door deze aanpak wordt het wonen in Midden-Delfland nog fijner en behouden we onze mooie omgeving. Heeft u vragen over de campagne of over de regels voor hondenbezitters? Neemt u dan contact op met het team Handhaving en Veiligheid van de gemeente via 015-3804111 of via e-mail gemeente@middendelfland.nl

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens