Home > Toezicht Wmo-voorzieningen

Toezicht Wmo-voorzieningen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van 11 gemeenten hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen.

Gemeenten

De volgende gemeenten hebben GGD Haaglanden toegewezen als toezichthouder:

 • Delft
 • Den Haag
 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer

Toezicht op kwaliteit

Dit betekent dat GGD Haaglanden toezicht houdt op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen.

Melding doen

Een onderdeel van het toezicht is een regeling voor het melden van een calamiteit of geweld bij de verstrekking van een voorziening. In de Wmo is opgenomen dat een zorgaanbieder bij de toezichthouder meteen melding doet van:

 • iedere calamiteit die bij verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden
 • geweld bij de verstrekking van een voorziening
 • Naast aanbieders kunnen burgers/cliĆ«nten en ambtenaren een melding doen.

Wilt u een melding doen?

Vul dan het onderstaande meldingsformulier in en mail dit naar info@ggdhaaglanden.nl. U kunt tijdens kantooruren ook contact met de GGD opnemen via (088) 355 01 00.

Acuut gevaar bij zorgverlening?

Mocht u of iemand in uw omgeving jeugdhulp of Wmo begeleiding ontvangen en acuut in levensgevaar komen door de zorgverlening of het plotseling ontbreken daarvan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (015) 380 42 66.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens