Home > Vervoerproject De Mus

Vervoerproject De Mus

Wat is De Mus?

De Mus is een kleinschalig vervoerproject voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. In de opstartfase is De Mus alleen beschikbaar in Den Hoorn en Schiplui­den. De Mus is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Midden-Delfland, DOEL, Pieter van Foreest en Stichting Welzijn Midden-Delf­land.

Voor wie is De Mus?

De Mus is voor inwoners van Den Hoorn en Schipluiden die iets willen ondernemen, maar moeite hebben om daar zelfstandig te komen. Zo kunt u bijvoor­beeld naar activiteiten gaan in de Kickerthoek, Windrecht of Akkerleven, naar exposities in Op Hodenpijl, boodschap­pen doen of op bezoek gaan bij familie, vrienden en kennissen. Op deze manier kunt u actief blijven, ook als u ergens niet zelfstandig kunt komen. Er kun­nen in totaal drie personen meerijden. U kunt dus met iemand samen gaan.

Wanneer rijdt De Mus?

De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag van 9:00u tot 17:00u.

Waar rijdt De Mus?

Met De Mus kunt u in Schipluiden of Den Hoorn reizen, maar ook tussen Den Hoorn en Schipluiden.

Het werkgebied van De Mus is uitgebreid met een stukje van de Dijkhoornseweg en de Laan van Groenewegen, direct grenzend aan Den Hoorn. Dit gebied is bij de herindeling van de gemeente overgegaan naar Delft. Hier wonen mensen die daar al heel lang wonen en met hun sociale leven (en familie) nog steeds verbonden zijn met Den Hoorn. De Mus biedt dus ook voor deze mensen een passende oplossing.

Hoe kunt u reserveren?

U boekt een rit op maandag t/m vrijdag tussen 9:00u en 17:00u via het telefoonnummer 06 20 77 83 70 of via mailadres DeMus@ggz-delfland.nl. Een rit kan op zijn vroegst een week van te voren besteld worden en uiterlijk 2 uur van te voren. Het kan voor komen dat u een rit wilt boeken op een tijdstip dat De Mus al be­zet is. U kunt dan samen met de telefoniste zoeken naar een oplossing.

In een kort animatiefilmpje leggen we u nogmaals uit hoe u De Mus kunt reserveren.