Home > WOZ-beschikking huurder

WOZ-beschikking huurder

Als u een woning huurt, staat op uw biljet ook een WOZ-beschikking.

Sinds oktober 2015 weegt de WOZ-waarde mee bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit betekent dat ook huurders een belang hebben bij de waarde van hun huurwoning. Bent u huurder, dan ontvangt u in mei bericht over de voorgenomen huurverhoging. U kunt dan belang hebben bij een lagere WOZ-waarde.