Home > Zonne-energie

Zonne-energie

Zonatlas

Op veel daken schijnt de zon. Een Pv-paneel kan de zonnestralen omzetten in duurzame elektriciteit. Een warmteboiler kan de zonnestalen omzetten in warm water. Door het plaatsen van Pv-panelen of een zonneboiler wekt u duurzame energie op en zorgt u voor een verminderde CO2-uitstoot van uw huishouden. Helaas zijn niet alle daken geschikt voor zonnepanelen. Onder meer de ligging van het dak is daarbij bepalend.

Heeft u interesse in het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, kijk dan op het energieloket woonwijzerwinkel voor de mogelijkheden of vrijblijvend advies.

Bomen en Zonnepanelen

De gemeente ontvangt steeds vaker verzoeken om bomen te verwijderen of te snoeien vanwege schaduwwerking op zonnepanelen. De gemeente vindt zowel groen en bomen als duurzame energie belangrijk.

Het vellen van bomen, enkel om reden van het plaatsen van zonnepanelen, staat haaks op een duurzaam groenbeleid. Om die reden hanteert gemeente Midden-Delfland de volgende uitgangspunten:

  1. Bestaande situaties
    De bestaande boom gaat vóór en wordt behouden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet daar rekening mee worden gehouden.
  2. Nieuwbouw
    Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant, wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan (bijvoorbeeld in het programma van eisen voor in-/externe projectontwikkelaars).
  3. Herinrichting
    Bij herinrichting van gebieden waar sowieso al bomen gekapt of gesnoeid moeten worden, gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien of als herbeplanting op de locaties van de oude bomen plaatsvindt, gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Meer informatie vindt u in de Notitie “Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen” die u onderstaand kunt downloaden.