Home > Belastingen & Taxaties

Belastingen & Taxaties

Wat is onroerendezaakbelasting?

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijven en grond. De inkomsten van de OZB vallen in de algemene middelen van de gemeente.

Wie betaalt OZB?

De OZB bestaat uit 2 soorten belastingen: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Bent u de eigenaar van een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak, dan betaalt u eigenarenbelasting. De gemeente gaat hierbij uit van de gegevens van het Kadaster.
De gebruikersbelasting wordt betaald door gebruikers van niet-woningen (winkels, horeca, bedrijven). Hiervoor gebruikt de gemeente de gegevens van de Kamer van Koophandel. 

Gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Wat zijn de tarieven voor de OZB?

Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

De tarieven voor 2019 zijn:

Eigendom woning 0,1205%

Eigendom niet-woning 0,2267%

Gebruik niet-woning 0,1627%

Ik heb mijn huis of bedrijfspand verkocht. Hoef ik nu niet te betalen?

Nee, als u op 1 januari eigenaar bent betaalt u voor het hele jaar OZB. Deze belasting wordt niet verminderd. In het algemeen geldt wel dat de notaris de OZB eigendom verrekent bij verkoop het pand.
Ook OZB gebruik betaalt u voor het hele jaar.

Taxatieverslagen niet woningen

Taxaties voor bedrijven kunnen in veel situaties een rol spelen. U kunt hierbij denken aan financieringen (bedrijfspandhypotheek bij de bank), aan- of verkoop van een bedrijf, bepaling van de huurwaarde, vaststelling van de waarde t.b.v. de jaarrekening van een onderneming, de WOZ, etc.
Bedrijven kunnen deze verslagen opvragen via belasting@middendelfland.nl of 015-3804142.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens