Home > Informatie rondom het coronavirus voor ondernemers

Informatie rondom het coronavirus voor ondernemers

Rijk, belastingdienst, brancheorganisaties en ondernemersorganisaties nemen maatregelen om u door deze tijd te helpen. Ook wij als gemeente hebben regelingen voor u. Hieronder leest u welke regelingen er allemaal zijn. Kunt u (een deel van) uw activiteiten alleen uitvoeren met maatwerk? Dan gaan wij graag in gesprek met u.

Bedrijfsbezoek en maatwerk

(Update 13 mei 2020)

Vorige week kondigde het kabinet aan dat de landelijke maatregelen voor een aantal bedrijfssectoren worden versoepeld. Voorzichtig aan worden er inmiddels weer kleine stappen voorwaarts gezet en plannen uitgewerkt voor de toekomst. De versoepeling geldt niet voor activiteiten van alle ondernemers en gaat ook niet voor iedereen tegelijk in. Kijkt u op de website van de Rijksoverheid welke regels voor welke ondernemingen gelden.

Binnen de regels of maatwerk
Als u uw bedrijfsactiviteiten kunt hervatten binnen de regels van uw vergunningen én binnen de coronamaatregelen (RIVM normen), dan kunt u gewoon van start gaan. U hoeft hiervan geen melding te doen. De kans is echter groot dat u aanpassingen moet doen bij het uitvoeren van uw activiteiten. Kunt u (een deel van) uw activiteiten alleen uitvoeren als u afwijkt van uw huidige vergunning? Het college verleent dan, waar mogelijk, maatwerk. Het college wil ondernemers zo de mogelijkheid bieden bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk op te starten of uit te breiden.

Plan
Heeft u een verzoek tot maatwerk? Werk dit dan uit in een plan. Gebruik uw gezonde (ondernemers)verstand en houd rekening met uw verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid én uw omgeving. Stuur uw plan naar onze bedrijfscontactfunctionaris Tessa Siljee (ondernemersloket@middendelfland.nl). Uw plan wordt vervolgens beoordeeld op in ieder geval onderstaande punten:

  • RIVM richtlijnen qua besmettingsvermijding;
  • geen noemenswaardige toename van verkeer;
  • het vermijden van drukte;
  • is dat wat gevraagd wordt passend bij het gewenste gezondheidsperspectief?

Heeft u vragen, loopt u vast, of wilt u kort overleggen over uw idee? Neem ook dan contact op met Tessa Siljee. Het college verwacht dat de maatwerkregeling tot 1 oktober 2020 kan gelden. Dit is echter afhankelijk van landelijk beleid.

Bedrijfsbezoeken
Wethouder Wendy Renzen en wethouder Sonja Smit gaan graag met u in gesprek. Of het nu gaat over uw ervaringen van de afgelopen periode, knelpunten die u voorziet voor uw bedrijfsvoering of juist kansen. Zij willen, als u daar behoefte aan hebt, ook in deze tijd samen met u kijken hoe u verder komt. Waar is ruimte voor uw bedrijfsplannen, soms letterlijk? En hoe passen deze binnen de huidige regelgeving, zowel landelijk als lokaal? Hebt u behoefte aan een bedrijfsbezoek, laat het ons dan weten via ondernemersloket@middendelfland.nl of via (015) 380 42 06.

Bijzondere regelingen

Landelijke regelingen - KVK Coronaloket

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket voor ondernemers geopend. Op dit loket vindt u veel gestelde ondernemersvragen over corona, een overzicht van financiële regelingen en maatregelen om het coronavirus in te dammen. Het KVK Coronaloket vindt u via www.kvk.nl/corona. Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-2117. Houdt u rekening met langere wachttijden.

Check hier alle landelijke regelingen

Gemeentelijke regelingen

Onze gemeente heeft bijzondere regelingen waarvoor u als ondernemer of zelfstandige in aanmerking komt.

Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
Vanaf 3 april fungeert het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voor de gemeente Midden-Delfland als postbus voor aanvragen in het kader van de Tozo-regeling voor een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de coronamaatregelen kunnen mogelijk een beroep op de Tozo-regeling doen via de webpagina van RBZ. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen en vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen. 

De Tozo-regeling vervangt de versnelde aanvraagprocedure uitkering levensonderhoud van RBZ. Heeft u tussen 16 maart en 3 april een aanvraag ingediend via de versnelde procedure uitkering levensonderhoud? Dan hoeft u géén nieuwe aanvraag te doen voor de Tozo-regeling.

Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Gemeentelijke heffingen en andere vorderingen
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en zzp’ers te verzachten, is bijzonder uitstel van betaling mogelijk. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Op uw verzoek schorten wij de inning van gemeentelijke heffingen (OZB en rioolheffing), erfpacht en (waar van toepassing) huur van gemeentelijke panden op.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. Het e-mail adres is: belasting@middendelfland.nl.

U kunt uw verzoek ook per brief (schriftelijk) doen. Deze brief stuurt u naar:

Gemeente Midden-Delfland
Team Belastingen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Verruimde openings- en bevoorradingstijden
Bent u winkelier? Dan staan wij tot 1 juni een verruiming van de openingstijden toe. Met deze maatregel kunt u beter de veiligheid garanderen van hun klanten en personeel. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, voor voldoende bevoorrading, tijdelijk af te wijken van de geluidsnormen voor het laden en lossen in de avond en nacht. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk dat u een melding doet bij Omgevingsdienst Haaglanden. Meer informatie en een online formulier vindt u op www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.

Waterschapsbelastingen

Hoogheemraadschap van Delfland biedt ondernemers en zzp'ers uitstel van betaling aan voor de openstaande vorderingen tot 30 juni 2020: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/uitstelbeleid-betalingen-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzp2019ers

Branchespecifieke vragen

Kijkt u ook regelmatig op de website van uw brancheorganisatie voor specifieke informatie en vragen en antwoorden.

Documenten

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens