Home > Informatie rondom het coronavirus voor ondernemers

Informatie rondom het coronavirus voor ondernemers

Rijk, belastingdienst, brancheorganisaties en ondernemersorganisaties nemen maatregelen om u door deze tijd te helpen. Ook wij als gemeente hebben regelingen voor u. Op 26 maart stuurden wij al onze ondernemers een brief met alle informatie overzichtelijk bij elkaar. Een deel van onze ondernemers heeft deze brief helaas niet of incompleet ontvangen. Dat vinden wij vervelend. De brief kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Landelijke regelingen - KVK Coronaloket

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket voor ondernemers geopend. Op dit loket vindt u veel gestelde ondernemersvragen over corona, een overzicht van financiële regelingen en maatregelen om het coronavirus in te dammen. Het KVK Coronaloket vindt u via www.kvk.nl/corona. Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-2117. Houdt u rekening met langere wachttijden.

Check hier alle landelijke regelingen

Gemeentelijke regelingen

Onze gemeente heeft bijzondere regelingen waarvoor u als ondernemer of zelfstandige in aanmerking komt.

Bijstandsregeling

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Midden-Delfland de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. RBZ geeft voorlichting, regelt de aanvraag en doet onderzoek. Midden-Delfland neemt uiteindelijk het besluit op de aanvraag.

Naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus ontvangt RBZ veel telefoontjes en e-mailberichten van ondernemers en zzp’ers in financiële nood. Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De aanvraag is vereenvoudigd en ruimhartig. RBZ heeft een coulante spoedprocedure opgesteld, zodat ondernemers snel geholpen kunnen worden. Kijk op de website van website van Regionaal Bureau Zelfstandigen voor alle informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling. U kunt veelgestelde vragen en antwoorden over deze regeling ook vinden onderaan deze pagina onder het kopje 'Documenten' (pdf document).

Ondernemers kunnen contact opnemen met RBZ via telefoonnummer (010) 498 47 77 of e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl, onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Een consulent van RBZ neemt zo snel mogelijk contact met de ondernemer op. Houd er rekening mee dat het druk is. RBZ doet zijn uiterste best iedereen zo snel mogelijk te woord te staan.

Gemeentelijke heffingen en andere vorderingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en zzp’ers te verzachten, is bijzonder uitstel van betaling mogelijk. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Op uw verzoek schorten wij de inning van gemeentelijke heffingen (OZB en rioolheffing), erfpacht en (waar van toepassing) huur van gemeentelijke panden op.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. Het e-mail adres is: belasting@middendelfland.nl.

U kunt uw verzoek ook per brief (schriftelijk) doen. Deze brief stuurt u naar:

Gemeente Midden-Delfland
Team Belastingen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Verruimde openings- en bevoorradingstijden

Bent u winkelier? Dan staan wij tot 1 juni een verruiming van de openingstijden toe. Met deze maatregel kunt u beter de veiligheid garanderen van hun klanten en personeel. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, voor voldoende bevoorrading, tijdelijk af te wijken van de geluidsnormen voor het laden en lossen in de avond en nacht. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk dat u een melding doet bij Omgevingsdienst Haaglanden. Meer informatie en een online formulier vindt u op www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.

Waterschapsbelastingen

Hoogheemraadschap van Delfland biedt ondernemers en zzp'ers uitstel van betaling aan voor de openstaande vorderingen tot 30 juni 2020: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/uitstelbeleid-betalingen-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzp2019ers

Branchespecifieke vragen

Kijkt u ook regelmatig op de website van uw brancheorganisatie voor specifieke informatie en vragen en antwoorden.

Documenten

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens