Na de maandag met het gebruikelijke digitale stafoverleg zijn we aanbeland op de dinsdag.

Met op dinsdagmorgen natuurlijk weer een vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT)  van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) over de corona-aanpak. Iedereen was in afwachting wat het kabinet zou gaan zeggen, dinsdagavond. Het is nu een beetje ‘wisselend bewolkt’, als ik het zeggen mag. De cijfers fluctueren met de dag en zakken dus niet in een rechte lijn naar beneden. Aan de andere kant praten we toch wel veel over mogelijke versoepeling eind december. Er is geen zinnig woord over te zeggen, eigenlijk. Maar dat moet wel. Denk maar aan de jaarwisseling. Een vuurwerkverbod, hoe gaan we dat handhaven? Nú al ontploft er links en rechts van alles aan illegaal vuurwerk. Een knal is niet genoeg om een boete uit te schrijven. Daar is een heterdaadje voor nodig. En we hebben al niet zo’n grote groep agenten. En dan zien we de discussie over carbidschieten er ineens bij komen. In Midden-Delfland is dit verboden op of aan de weg en bij overlast. In onze APV staat dit keurig opgeschreven:

  1. het is verboden carbid op of aan de weg danwel op of aan een openbare plaats te bezigen indien dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken;
  2. het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht;
  3. het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Iedereen weet dat je geen carbid moet afschieten in de dorpen. De knallen zijn zo hard, dat de ruiten ervan kunnen breken. Maar in open gebieden kan het wel. Zolang de overlast binnen de perken blijft. Maar ook hierbij geldt: doe voorzichtig en weet wat je doet. Houd afstand. Dát is toch wel de basisleefregel van deze tijd. Aansluitend op het RBT hadden we collegevergadering.

Op kantoor alleen nog brieven tekenen

VRH

Woensdagmorgen was de vergadering van het dagelijks bestuur van de VRH. Dit keer onder voorzitterschap van de burgemeester van Zoetermeer. De burgemeester van Den Haag was verhinderd en dus nam de plaatsvervangend voorzitter deze taak over.

Districtscollege politie

Donderdagmiddag stond in het teken van het overleg met de burgemeesters van Westland, Rijswijk, Delft en Midden-Delfland, samen met de Officier van Justitie en de Districtschef van de politie. Daarbij stonden we natuurlijk ook stil bij de inzet voor de jaarwisseling. In december praten we hierover door. Dan hebben we ook in beeld wat er vanuit het kabinet nog meer gezegd wordt en hoe de stand in het land is.

Bruidspaar

Vrijdag ging ik op bezoek bij een 60-jarig bruidspaar bij mij op de hoek van de straat. Bloemetje mee voor de bruid en een speciaal cadeautje voor de bruidegom. Alle coronamaatregelen van afstand en aantallen goed in het oog houdend, was het een genoeglijk samenzijn in heel kleine kring.

Veel tekeningen voor de Sint

Er werd lustig op los getekend en gekleurd voor de Sint, deze week. Veel van die post kwam in de privébrievenbus van de burgemeester terecht. Daar is wat voor bedacht! Want nu is er een grote brievenbus bij Albert Heijn in Maasland waar je je tekeningen in kunt doen. Een speciale koerier zorgt ervoor dat ze bij Sinterklaas terechtkomen. Goed geregeld, hè!

Tekeningen voor de Sint

Reageren op deze tekst? Stuur uw e-mail naar burgemeester@middendelfland.nl.