Op dit moment gebruiken de meeste mensen nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet goed voor het milieu. In het klimaatakkoord is daarom afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Midden-Delfland wil zich samen met u voorbereiden op deze overgang. Op deze pagina houden wij u op de hoogte waar we staan op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland.

Efficiënt en betaalbaar

Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben. Dus ook Midden-Delfland. We onderzoeken in deze visie hoe we in een passend tempo de overstap naar een aardgasvrije gemeente kunnen maken. Efficiënt, betaalbaar en in samenspraak met onze inwoners. 

Eerste resultaten

Tijdens een inwonersbijeenkomst, begin september, vertelden we waar we als gemeente staan. Ook gingen wij met de aanwezigen in gesprek. Want de Transitievisie Warmte schrijven we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van energie-initiatieven en natuur-, milieu- en boerenorganisaties. Binnenkort vindt u op www.middendelfland.nl/aardgasvrij een verslag.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

We hebben een kort filmpje gemaakt met uitleg over de overgang naar een aardgasvrije toekomst. Of bekijk onderstaande infographic 'Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland'.