Op dit moment gebruiken de meeste mensen nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet goed voor het milieu. In het klimaatakkoord is daarom afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Midden-Delfland wil zich samen met u voorbereiden op deze overgang. Op deze pagina houden wij u op de hoogte waar we staan op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland.

Efficiënt en betaalbaar

Gemeente Midden-Delfland heeft eind 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld. We omschrijven daarin hoe we in een passend tempo de overstap naar een aardgasvrije gemeente kunnen maken. Op hoofdlijnen geven we aan welke mogelijkheden er op buurt-, wijk- en gemeenteniveau zijn om aardgas te besparen in de gebouwde omgeving. Efficiënt, betaalbaar en in samenspraak met onze inwoners. 

Bewonersavond energietransitie op 7 juni 2022

Hoe kunnen we Midden-Delfland aardgasvrij maken voor 2050?
Op dinsdag 7 juni organiseren we een bewonersavond. We bespreken dan onze plannen voor de energietransitie en willen die met jouw inbreng beter maken. Doe je mee?

Je kunt je aanmelden door een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer te sturen naar: aardgasvrij@middendelfland.nl.

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden en begint om 19.30 uur. Je bent welkom vanaf 19.00 uur.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

We hebben een kort filmpje gemaakt met uitleg over de overgang naar een aardgasvrije toekomst. Of bekijk onderstaande infographic 'Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland'.