Gemeente Midden-Delfland wil zo snel mogelijk voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van DigiToegankelijk.nl(externe link) op niveau WCAG 2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Midden-Delfland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Onderzoeksresultaten digitale toegankelijkheid

Op 22 juni 2020 is deze volledig vernieuwde website van de gemeente Midden-Delfland live gegaan.

Op 28 augustus 2020 heeft Stichting Accessibility een eerste onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van deze website.
Uit dit onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die de komende tijd voor zover mogelijk worden opgelost.
In oktober/november 2020 wordt een heronderzoek uitgevoerd om te controleren of de geconstateerde problemen zijn opgelost.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan team Communicatie:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Heeft u gevonden wat u zocht?