In Midden-Delfland kregen zeven inwoners én een inwoner van Maassluis vandaag een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen. Zeven personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Fenna Noordermeer tijdens een ceremonie in Op Hodenpijl in Schipluiden.

Arnold (Arnoldus Petrus Maria) van Adrichem, Schipluiden 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Arnold van Adrichem wordt geprezen vanwege zijn toewijding aan waterschaps-, landschaps- en agrarisch beheer sinds 1978. Hij is een voorvechter van duurzame landbouw, met de focus op kringlooplandbouw en korte ketens. Als pionier zorgde hij ervoor dat de boeren van Midden-Delfland voorop lopen op het gebied van kringlooplandbouw. Dit heeft geleid tot aanzienlijke vermindering van fosfaat- en stikstofoverschot en CO2-uitstoot. Hij draagt zijn visie en kennis breed uit en geeft lezingen over de toekomst van de landbouw. Dat doet hij onder andere op zijn boerderij, waar hij praktijkvoorbeelden kan tonen.

Arnold van Adrichem speelde een cruciale rol in het IODS-kwaliteitsprogramma over de inpassing van de A4 vanaf het Kethelplein bij Schiedam tot aan Delft. Als lid van de adviescommissie zette hij zich in voor duurzame bedrijfsvoering en budgetreservering voor het project Groen Ondernemen. Dit project heeft als doel boeren te ondersteunen naar een gezonde bedrijfsvoering met duurzame, grondgebonden productie en afzet in de naburige steden. Zijn handtekening staat namens het bedrijfsleven onder het IODS-convenant in 2006, waarin afspraken zijn vastgelegd voor de ontwikkeling van het gebied.

Als mede-voorzitter van LTO Noord Delflands Groen is Arnold van Adrichem een belangrijke belangenbehartiger van zowel de sector als de individuele boer. Hij is gesprekspartner voor gemeente, provincie en waterschap én vertegenwoordigt de boeren in de bestuurlijke Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap. Daarin werken 16 overheids- en gebiedspartijen samen om het landschap van Midden-Delfland tussen de steden nog waardevoller en toegankelijker te maken. De boeren spelen hierin een onmisbare rol als beheerders van het landschap.

Tevens is Van Adrichem mede-initiatiefnemer van zuivelcoöperatie Delflandshof en Heerlijk van Dichtbij, die streekproducten verkopen in de stad en bijdragen aan het bevorderen van duurzame landbouw en korte voedselketens.

Wim (Willem) Koole, Schipluiden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Koole heeft tal van nieuwe ontwikkelingen in Schipluiden geïnitieerd. Sinds 1970 is hij zeer actief voor de Gereformeerde Kerk, onder meer als ouderlid, voorzitter van de Gereformeerde Kerkeraad en lid van de commissie die de fusiecommissie begeleidde. Sinds 1990 helpt hij bij de organisatie van de bazar. Naast mede-oprichter was Wim Koole voorzitter en secretaris van Kringloopwinkel Schipluiden. Ook was hij mede-oprichter van Buurtpreventie Schipluiden en vijf jaar lang bestuurslid. Hoewel hij deze taken heeft overgedragen, loopt hij nog steeds wekelijks zijn ronde. Voor De Dorpshoeve Schipluiden helpt Wim Koole bij activiteiten en evenementen. In coronatijd verzorgde hij bijvoorbeeld maaltijden voor alleenstaanden. Daarnaast digitaliseerde hij bij Politie Haaglanden bijna 10 jaar lang dossiers op de coldcase-afdeling. Ook was Wim Koole vele jaren voorzitter en nog steeds bestuurslid van de organisatie die namens de gemeente de ligplaatsen beheert in Schipluiden. Naast deze activiteiten is hij vrijwilliger voor onder andere Slachtofferhulp Nederland, Nationale Vereniging De Zonnebloem, hobbytuinvereniging De Trambrug, gymnastiekvereniging Asso en Omnivereniging Schipluiden.

Jan (Jantinus) Lamein, Maasland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2023 ontving Jan Lamein tijdens Koningsdag de Erespeld van Midden-Delfland als dank voor zijn inzet voor de samenleving. Dit jaar mocht hij een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Dertig jaar lang heeft Jan Lamein zich ingezet voor de Oranjevereniging Maasland. Hij was één van de stabiele en drijvende krachten, zowel bestuurlijk als uitvoerend. Daarnaast is Jan Lamein bij MVV’27 barmedewerker, leider van het tweede elftal en assistent-scheidsrechter. Hij combineert dit vrijwilligerswerk al vele jaren met de rol van horecamedewerker tijdens verschillende feesten in Maasland, zoals Sport & Spel, HomeTown en het Movemberfest. Ook levert hij al vele jaren zijn bijdrage tijdens het Sinterklaasfeest in het dorp.

Aria (Arendje) van Leerdam-van Horssen, Schipluiden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 15 jaar lang, 6 dagen per week werkt Aria van Leerdam-van Horssen op vrijwillige basis bij Pieter van Foreest. Daarnaast verricht ze al meer dan 20 jaar vrijwilligerswerk voor de kerk. Ze nam eerst deel aan het College van Diakenen voor de Gereformeerde Kerk van Schipluiden. Later ging de kerk over in de Protestantse Gemeente Schipluiden, waarbij ze heeft bijgedragen aan het proces van federatie en fusie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Voor de huidige kerkelijke gemeente is Aria van Leerdam-van Horssen actief als diaken.

Janny (Jannetje Jacomijntje) Passchier-Odijk, Maassluis

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1974 begon Janny Passchier-Odijk als vrijwilliger in het jeugdwerk bij de gereformeerde kerk in Maasland. Sinds 2005 is ze lid van het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente in Maasland en werkt ze afwisselend als wijkouderling/wijkmedewerker. Sinds 2012 is ze daarnaast bestuurslid van de PCOB afdeling Maasland-Schipluiden. Ze organiseert onder andere ontmoetingsdagen en activiteiten voor medevrijwilligers. Sinds 2016 is Janny Passchier-Odijk buddy bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Maasland, waar ze helpt bij de activiteiten. In 2023 ging ze, naast haar andere vrijwilligerstaken, aan de slag bij ontmoetingscentrum De Windwijzer in Vlaardingen. Ze zet zich in voor het wereldatelier en geeft ondersteuning bij het werken met de naaimachine. De deelnemers zijn vrouwen uit onder andere Somalië, Ethiopië, Irak en Turkije. In hetzelfde jaar begon ze bij museum De Schilpen in Maasland. Ze verzorgt rondleidingen voor onder andere schoolkinderen en bewoners van verzorgingstehuizen.

Joke (Jaapje Aria) Rasens-Roels

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joke Rasens-Roels verzorgt al 50 jaar de ledenadministratie van voetbalvereniging MVV '27; eerst op papier en sinds het begin van de eeuwwisseling digitaal. Het zorgvuldig bijhouden van de ledenadministratie, waarvan het ledental al jaren rond de 800 ligt, wordt door het bestuur gezien als het kloppende hart van de vereniging. Ook was Joke jarenlang vrijwilliger bij volleybalvereniging UFO ’87. Als algemeen bestuurslid van de volleybalvereniging was Joke Roels achtereenvolgens secretaris, lid van de Jeugdcommissie en bestuurslid van de Technische Commissie. Ze stond onder andere aan het roer van de fusie met een andere volleybalvereniging en was de drijvende kracht achter de jeugdafdeling. Zo was ze jarenlang trainster en coach van de jeugdteams. In juni 2022 is de vereniging opgeheven. Naast haar vrijwilligerswerk voor MVV ’27 en UFO’87, vervulde de gedecoreerde 7 jaar lang de rol van secretaris voor de Vereniging De Maaslandse Bloemenschuit.

Adriaan van Schie

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

L’Accolade is een vakantiepark voor gehandicapten in Frankrijk, gerund door vrijwilligers. Adriaan van Schie vertrekt meerdere keren per jaar naar het park met bouwmateriaal en voert daar samen met een groep dorpsgenoten uit Schipluiden onderhouds-, uitbreidings- en nieuwbouwklussen uit. Tweeëntwintig jaar lang was Adriaan van Schie daarnaast vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Schipluiden. Gedurende een periode van 14 jaar verrichte hij als technisch ondersteuner onderhoudsklussen in de kerk. Na die periode was hij 8 jaar lang deels voorzitter, deels secretaris van het College van Kerkrentmeesters. In die hoedanigheid begeleidde hij onder andere de bouw van het kerkgebouw, de uitbreiding van het orgel en de beelduitzendingen tijdens de coronacrisis. Ook is Adriaan van Schie vrijwilliger bij Avavieren. Deze stichting faciliteert met aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows en hulpmiddelen vakanties aan het strand van ’s Gravenzande voor mensen met een beperking. De gedecoreerde fungeert hier als technisch ondersteuner en uitvoerder en biedt hulp bij het rolstoelvervoer. 

Mies (Maria) Zeeman

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Mies Zeeman vervulde verschillende bestuursfuncties bij de Delftse afdeling van VVAO. Zo was zij van 2013 tot 2019 penningmeester van de afdeling Delft, die ruim 60 leden telt. Sinds 2014 is mevrouw Zeeman coördinator van de Museumkring en sinds 2022 van de Literatuurkring. Daarnaast vervult Mies bij Probusclub Delft 1 de rol van secretaris. Gedurende haar hele werkzame leven was Mies Zeeman architect en bouwkundige. Sinds het begin van het ontstaan van de Voedselbank Haaglanden in 2009 heeft ze op vrijwillige basis advies gegeven aan Voedselbanken Haaglanden, onder andere over de inrichting van distributiecentra en de transitie van voedseluitgiftepunten naar winkels. In 2019 en 2020 heeft mevrouw Zeeman een grootschalig verbouwingsplan voorbereid, gericht op vergroting en verhuizing van een van de distributiecentra. Het nieuwe centrum werd in 2020 in gebruik genomen in Wateringen.