De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over de volgende drie domeinen:

  1. Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
     
  2. Voorzieningen op het gebied van werk en inkomen, waaronder de Wet werk bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de nog in te voeren Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
     
  3. Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland heeft een eigen website: www.adviesraad-sdmd.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?