Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dient u een aansluitvergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U neemt contact op met de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  1. Ingevuld aanvraagformulier.
  2. Indien aanwezig, de milieuvergunning.

Kosten

Over het algemeen worden de werkelijke kosten voor het maken van de rioolaansluiting in rekening gebracht. Een en ander is vastgelegd in de verordening afvalwaterverwerking.

Aanvullende informatie

Zorg er voor dat het aanvraagformulier in zijn geheel is ingevuld en dat de benodigde tekeningen zijn toegevoegd.

Heeft u gevonden wat u zocht?