Voor het centrum van Den Hoorn zijn al jaren andere plannen.

De gemeente streeft voor het centrum van Den Hoorn naar hoogwaardige kwalitatieve en kwantitatieve detailhandel voor de lange termijn, levendigheid en een vitaal winkelbestand. Het moet een aangenaam, comfortabel en sfeervol winkel- en verblijfsgebied worden voor bewoners en bezoekers. Een goede bereikbaarheid voor bezoekers per auto of fiets en voor voetgangers is essentieel.

 

Projectinformatie

Het Centrumplan Den Hoorn gaat over de locatie tussen de Dijkshoornseweg, Hof van Delftstraat, Looksingel en Lookwatering in het centrum van Den Hoorn.

Als gemeente willen wij op deze plek een tweede supermarkt en woningen laten bouwen. Het bestemmingsplan Centrumplan Den Hoorn uit 2016 maakt een supermarkt met een kleine extra winkelunit, 13 grondgebonden woningen en (boven de supermarkt) 9 appartementen mogelijk. De bouwplannen van Waaijer Projectrealisatie bestaan uit 1.750 m2 commerciële ruimte. In een deel van 1.600 m2 vestigt zich Jumbo Supermarkt. In het overige deel van 150 m2 is ruimte voor aanvullende detailhandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsplan

In het Bestemmingsplan vindt u meer informatie over de toekomstige inrichting van het gebied. Bij het bestemmingsplan hoort het Exploitatieplan. In het exploitatieplan, staan de financiële details . Beide plannen zijn openbaar. Wilt u deze inzien, dan kunt u terecht op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link)

Via deze links vindt u meteen de juiste plannen:

Waarom deze ontwikkeling?

In en rond Den Hoorn neemt het aantal woningen toe. Het winkelaanbod van Den Hoorn is echter niet meegegroeid met de toename van het aantal inwoners. De ontwikkeling van het centrum is niet nieuw, maar een wens die al lange tijd bestaat. Dit staat bijvoorbeeld ook beschreven in de Structuurvisie uit 2012.

Het is de wens van de gemeente om het dorpshart te laten groeien tot een levendig geheel met een vitaal winkelbestand. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van een tweede supermarkt in Den Hoorn. In 2013 is een marktpropositietraject ingezet voor ontwikkeling van het plangebied. Marktpartijen werden in de gelegenheid gesteld voorstellen in te dienen voor de invulling van de locatie. Uit de inzendingen heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 juli 2013 het plan van de combinatie Waaijer-Jumbo geselecteerd.

Waarom duurt het zo lang?

Wij ontvangen regelmatig vragen en klachten over het uitblijven van actie in het centrum van Den Hoorn. Wij begrijpen dat het voor inwoners van Den Hoorn lang duurt voordat er daadwerkelijk iets verandert in het centrum. Ook wij willen zo snel mogelijk een tweede supermarkt, extra woningen en bijbehorende parkeerplaatsen realiseren, conform het vastgestelde bestemmingsplan.

Helaas lopen al langere tijd verschillende juridische procedures over deze plannen. Door bezwaar- en beroepsprocedures neemt dit helaas extra veel tijd in beslag.

Juridische procedures

De gemeente moet verschillende juridische procedures doorlopen voordat we kunnen starten met de bouwplannen. Deze procedures worden afgehandeld door onze juristen. De stukken die horen bij de procedure bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State kunt u inzien op de website www.raadvanstate.nl(externe link). Hier vult u bij de zoekterm centrumplan Den Hoorn in. De laatste stand van zaken melden wij ook hier op onze website.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Centrumplan Den Hoorn kunt u contact opnemen met Christiaan van Zanten, team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of cvzanten@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?