Koning Willem III heeft bij Koninklijk Besluit van 16 november 1852 bepaald, dat een burgmeester een onderscheidingsteken moet dragen als hij in het openbaar optreedt, bijvoorbeeld bij ontvangsten, raadsvergaderingen, brand, oproer, samenscholing, verstoring van de openbare orde of bij het persoonlijk afgeven van bevelen in het openbaar en bij het vertegenwoordigen van de gemeente bij plechtige gelegenheden. De traditie van de burgemeestersketens in Nederland gaat echter al veel verder terug in de tijd. In de zestiende eeuw waren er al Europese orde- en eretekens. Maar ook in de Romeinse tijd werden al gezagssymbolen gedragen als ‘teken van waardigheid’.

Het onderscheidingsteken van de burgemeester moet bestaan uit een zilveren penning aan een ketting of aan een oranje zijden lint. Op de penning moet het wapen staan of, als er geen wapen is, de naam van de gemeente.

Tot het moment waarop Maasland en Schipluiden per 1 januari 2004 werden samengevoegd, hadden beide gemeenten hun eigen ambtsketen. Toen uit beide gemeenten een nieuwe gemeente Midden-Delfland is ontstaan, is besloten om een nieuwe ambtsketen te laten maken. Tevens is besloten om in het ontwerp van de schakels de wapens van de 12 voormalige buurtschappen en heerlijkheden in het gebied te verwerken. Deze zijn Maasland, Schipluiden, ’t Wout, St. Maartensregt, Hof van Delft, Dorp, Abtsrecht, Hodenpijl, Zouteveen, Groeneveld, Kenenburg en Hoog- en Woutharnas.

De Koninklijke Begeer in Zoetermeer heeft de ambtsketen ontworpen, uitgevoerd in zilver, met in de centrale ambtspenning het wapen van de gemeente Midden-Delfland. De ambtspenning heeft een doorsnede van 5 cm, waarop aan de achterkant het rijkswapen is geplaatst.

De zilveren ambtsketen bestaat uit 2 verschillende schakels, die om-en-om zijn gemonteerd. Eén schakel is een gestileerde rechthoek met hierin de letters ‘MD’. Een andere schakel heeft de contour van een kanteel en is voorzien van een gravure van een wapen. De hoofdschakel is een golvende baan met banen over de lengterichting, naar beneden lopend en voorzien van een blinde verbinding voor de ambtspenning.

De keten bestaat uit 23 schakels, steeds verbonden door twee kettinkjes. De wettelijk voorgeschreven burgemeesterspenning is als 24ste schakel onderaan de hoofdschakel in de ambtsketen verwerkt. De voorzijde daarvan bevat het wapen van Midden-Delfland, bestaande uit een schip in de bovenste helft en in de onderste helft de letter “M” . Beide helften zijn doorsneden door een golvende dwarsbalk van zilver.

Heeft u gevonden wat u zocht?