Hulp bieden

Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger. Waar kan ik terecht?

Inwoners die zich in willen zetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich melden bij Stichting Welzijn Midden-Delfland(externe link). Daar wordt een overzicht gemaakt van alle initiatieven en alle aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.

Gemeente

Wat is de taak van de gemeente bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraine?

De gemeente heeft verschillende taken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraine:

  • De gemeente regelt de noodopvang,
  • De gemeente verstrekt het leefgeld,
  • De gemeente zoekt huisvesting voor de langere termijn,
  • De gemeente regelt onderwijs voor kinderen die leerplichtig zijn.

De gemeente is niet voor alles verantwoordelijk. Zo zorgt de gemeente niet voor:

  • bemiddeling tussen gastgezin en vluchteling(en),
  • inzamelacties voor bijvoorbeeld kleding, meubilair en speelgoed,
  • een overzicht van vrijwilligers in de gemeente.

Natuurlijk proberen wij te helpen waar het kan. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het mailadres oekraine@middendelfland.nl.