APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Het zijn de lokale regels die gelden in Midden-Delfland.