De Beleidsnotitie afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten is op 3 juli 2012  door de gemeenteraad als addendum bij de structuurvisie 2025 vastgesteld

Heeft u gevonden wat u zocht?