Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente Delft. U geeft aan welke problemen u heeft. Delft gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren.

U kunt zich aanmelden bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Delft, telefonisch bereikbaar via 14015.

Heeft deze informatie u geholpen?