Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering hebt en jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per jaar met behoud van uitkering naar het buitenland. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders, zoals het bezoeken van familie of een begrafenis. Daarnaast maakt het ook geen verschil of u van de gemeente wel of niet moet zoeken naar werk.

Wat moet ik doen?

Als u naar het buitenland wilt, moet u van te voren schriftelijk toestemming vragen bij de gemeente. Dit kan met het ‘formulier toestemming verblijf buitenland’ dat u kan opvragen bij uw klantmanager. Doe dit uiterlijk 4 weken van te voren en voordat u uw reis boekt.

Weer terug?

Wanneer u weer terug bent in Nederland, moet u zich op de eerste werkdag na terugkeer persoonlijk melden bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Als u samen met uw partner of echtgenoot in het buitenland geweest, dan moet u beiden komen. Wij willen dan uw paspoort of identiteitsbewijs zien en de eventuele tickets van uw reis.

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via (015) 380 42 32 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Hoe werkt het?

Langer weg?

Blijft u langer weg dan 4 weken, om welke reden dan ook? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Dit geldt ook wanneer u niet vooraf toestemming heeft gevraagd om naar het buitenland te gaan. Wij kunnen dan uw uitkering verlagen of stopzetten.

Heeft u gevonden wat u zocht?