Ontvangt u een uitkering van de gemeente? En wijzigt er iets in uw situatie? Dan moet u dat direct doorgeven aan de gemeente. Dit heet de informatieplicht.

Hoe werkt het?

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen en het inkomen en vermogen van uw partner. U kunt hierbij denken aan:

  • verhuizing;
  • samenwoning;
  • echtscheiding;
  • beginnen of stoppen met werk;
  • verrichten vrijwilligerswerk;
  • geboorte van een kind;
  • het volgen van scholing of opleiding;
  • wijzigingen in uw inkomens- of vermogenssituatie (waaronder teruggave van belasting);
  • vakantie;
  • een kind dat het huis uit gaat of weer thuis komt wonen. 

Geeft u de informatie niet tijdig door en krijgt u hierdoor onterecht bijstand? Dan moet u een boete betalen. En krijgt u mogelijk tijdelijk geen of minder bijstand.

Wat moet ik doen?

Neem bij een wijziging in uw situatie zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) contact op met uw klantmanager bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Hij of zij vertelt u dan wat u moet doen. U kunt hen bereiken via:

(015) 380 42 32

(015) 380 42 42 of

(015) 380 42 46

Mailen kan via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Aanvullende informatie

Bezwaar maken

Besluit de gemeente u een boete te geven of uw uitkering stop te zetten of in te trekken? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?