Wat is het?

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag indienen?

U vraagt de uitkering aan het bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Hier kunt u ook terecht voor aanvullend advies en ondersteuning. RBZ onderzoekt uw situatie en geeft een advies aan de gemeente. Van de gemeente krijgt u bericht of u bijstand krijgt. Dit kan tot 13 weken duren.

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering en wilt een eigen bedrijf starten

U kunt met een bijstandsuitkering een eigen bedrijf starten. De gemeente kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld door:

 • Het bieden van begeleiding voor de start van uw bedrijf;
 • Het verstrekken van een lening voor voorbereidingskosten, zoals voor de kosten van een ondernemingsplan;
 • Een lening als startkapitaal; en/of
 • Door uw uitkering maximaal 1 jaar door te betalen, zodat u zich kunt voorbereiden op de start van uw bedrijf

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dat kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Soms is de ondersteuning een lening en soms een gift. Dit hangt af van uw situatie.

Wilt u in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz? Dan moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin.
 • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Beëindigt u als zelfstandige uw bedrijf omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien in de periode dat u uw bedrijf beëindigt.

Oudere zelfstandigen

Oudere zelfstandigen die geboren zijn vóór 1 januari 1960 en hun bedrijf willen voortzetten kunnen in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Ook als hun bedrijf niet langer levensvatbaar is.

Oudere zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar en hun bedrijf willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Belangrijk is dat u uw bedrijf nog niet beëindigd heeft.

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Voor advies en ondersteuning kunt u ook terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Het RBZ is er voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Hoelang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Zij zijn te bereiken op (015) 380 42 39 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Kijk voor meer informatie ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz.

Heeft u gevonden wat u zocht?