Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2018 de bodemfunctiekaart vastgesteld. Deze kaart geeft aan welke kwaliteitseisen grond en baggerspecie moeten hebben als ze op een bepaalde plek worden toegepast in Midden-Delfland. U kunt de bodemfunctiekaart onderaan deze pagina downloaden.