Politie en gemeente werken samen om de veiligheid in Midden-Delfland te behouden en te vergroten. In Midden-Delfland zijn er ook burgerinitiatieven om de leefomgeving te vergroten. Zo bestaat er sinds 2011 buurtpreventie en zijn er belcirkels. U kunt hier ook aan deelnemen. 

Buurtpreventie

In alle drie de dorpskernen is buurtpreventie actief. Bij buurtpreventie let u, samen met uw buurtgenoten, extra op uw directe woonomgeving. Politie en buurtbewoners zijn daardoor beter op de hoogte van vervelende ontwikkelingen in de buurt en kunnen voorzorgsmaatregelen nemen. Dieven, inbrekers en vernielers hebben hierdoor minder kans om hun slag te slaan.
Wilt u ook aansluiten bij buurtpreventie in uw dorp of wilt u meer informatie? Ga voor:

Belcirkels

Binnen een belcirkel waarschuwen buurtbewoners in het buitengebied elkaar als ze verdachte zaken waarnemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onbekende bezoeker op een woonerf die snel wegrijdt zodra hij wordt gesignaleerd. Een belcirkel kan een prima aanvulling zijn op de activiteiten van buurtpreventie. Het draagt bij aan het verhogen van de veiligheid. In andere gemeenten in de regio zijn al meerdere belcirkels actief. Wilt u met uw straat een belcirkel opstarten en/of meer informatie? Neem dan contact op met de heer Arthur van Hoffen van Politiebureau Westland. Bel daarvoor het nummer (0900) 8844.

Heeft u gevonden wat u zocht?