De gemeente Midden-Delfland maakt zich sterk voor een vitaal Maasland. Het voormalige gemeentehuis van Maasland, inclusief aanbouwen, staat sinds april 2017 leeg.

Kralensnoer

De bepaling voor de toekomstige functies van het voormalig gemeentehuis en de directe omgeving betreft het centrum van Maasland. Het dorpscentrum is een langgerekt ‘kralensnoer’ van pleinen, tussen het Kerkplein en de winkelconcentratie Veldesteijn/Spreeuwenest. Daartussen bevinden zich het Pynasplein en de potentiële openbare ruimte achter het voormalige gemeentehuis. Elk deel heeft of krijgt een eigen karakter en uitstraling: het Kerkplein met religie en cultuur, het Pynasplein en de omgeving van het voormalig gemeentehuis met cultuur en ontmoeting en Veldesteijn/Spreeuwenest met accent op economische-  en detailhandelsactiviteiten.

kralensnoer analyse Kuiper Compagnons

Raadsbesluiten

De gemeenteraad heeft vorig jaar zomer de diverse functies van de onderdelen van het kralensnoer en de ingediende initiatieven op haalbaarheid laten onderzoeken door onderzoeksbureau Vastgoeddialoog. Daarnaast heeft zij een ruimtelijke verkenning laten maken met sfeerbeelden door bureau Kuiper Compagnons. Naar aanleiding van deze rapportages stemde de gemeenteraad dinsdag 23 januari  in met de koersbepaling voor centrum Maasland. Hiermee is besloten om de volgende uitgangspunten te hanteren:

  • Het oude gedeelte gemeentehuis/pand Barendrecht te bestemmen als ‘Dorpshuis’, met functies als horeca, dorpskamer en vergader- en oefenruimten voor verenigingen en gezelschappen;
  • De kantoorvleugel, inclusief de bodewoningen en oude politiepost te slopen;
  • Het gebied achter het oude gemeentehuis in te richten met een pleintje, woningbouw, detailhandel en parkeergelegenheid ;
  • De Protestantse Gemeente Maasland, waar mogelijk, te faciliteren met het geschikt maken van de Oude kerk, Het Trefpunt en de Oude Pastorie voor oefenruimten van verenigingen;

Na dit raadsbesluit is er verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Dorpshuis in het oude deel gemeentehuis/pand Barendrecht. Dit bleek niet levensvatbaar. Daarnaast heeft het bureau Kuiper Compagnons een herijking gemaakt van de ruimtelijke verkenning. Op 25 september besloot de raad daarom het volgende:

  • In afwijking van de eerder besloten koersbepaling in te stemmen met het verkopen van het oude deel van het voormalig gemeentehuis Maasland en pand Barendrecht.
  • In te stemmen met de voorgestelde stedenbouwkundige opzet als basis voor de verdere uitwerking van het studiegebied.
Herijking ruimtelijke verkenning Kuiper Compagnons

De herijking van de stedenbouwkundige verkenning, het rapport van vastgoeddialoog  en de raadsbesluiten kunt u hieronder downloaden. 

Verkoop oude deel voormalig gemeentehuis en huis Barendrecht

Het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Maasland en het naastgelegen monumentale pand Huize Barendregt stonden te koop Tot 24 mei 2019, konden geïnteresseerden een plan indienen bij makelaar Reliplan. Vijf geïnteresseerden dienden hun plannen in. Op dinsdag 9 juli nam het college een voorgenomen besluit om de panden aan één van de bieders te gunnen. De gekozen bieder wil in de panden een restaurant en tandartspraktijk realiseren. Het restaurant is een mooie aanvulling op de voorzieningen in Maasland en het leidt tot meer levendigheid in het centrum van het dorp. De gemeenteraad heeft op dinsdag 24 september groen licht gegeven voor de laatste onderhandelingen tot verkoop. De gemeente en de koper gaan nu in goed overleg de overeenkomsten opstellen. Daarna kan de verkoop officieel gemaakt worden met de handtekeningen onder het verkoopcontract.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 4 maart organiseerden wij de vierde informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden in het Trefpunt in Maasland.  De drie eerdere informatiebijeenkomsten vonden plaats op 27 juni, 4 april en 29 oktober 2018. De presentaties die op deze avonden zijn gegeven kunt u hieronder vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van centrum Maasland kunt u contact opnemen met het team Locatieontwikkeling van de gemeente Midden-Delfland: (015) 380 41 11 of locatieontwikkeling@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?