Het centrum van Schipluiden krijgt een verbeterde invulling. Dit zorgt ervoor dat het centrum van Schipluiden levendiger wordt en dat meer mensen de historie van Schipluiden kunnen beleven. Ook zijn er plannen voor woningbouw in het centrum van Schipluiden. Woningen maken het centrum ook levendiger.

Het centrumgebied ligt grofweg tussen de straten Keenenburgweg, Singel en Kasteellaan. Ook het Tramstation en het aangrenzende openbaar groen aan de Otto van Zevenderstraat horen bij de plannen voor het centrum van Schipluiden. Het Tramstation is een mooie plek om de geschiedenis van het dorp te beleven.

In de Structuurvisie 2016 zijn de plannen voor centrumgebied Schipluiden vastgelegd. Een structuurvisie is een document dat de kenmerken en doelstellingen van een gebied beschrijft. De structuurvisie geeft de kaders aan waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden. Ook beschrijft de structuurvisie de samenhang tussen de verschillende deelplannen.

We hebben verschillende deelplannen benoemd. Deze deelplannen hebben verschillende eigenaren en afzonderlijke planningen. De inrichting van het openbaar groen zorgt voor een koppeling van de verschillende deelprojecten.

Vernieuwing openbare ruimte centrum Schipluiden (herzien 17-1-2024)

De openbare ruimte (wegen, bestrating en groen) binnen het centrum van Schipluiden is gedateerd en aan vernieuwing toe. 
We maken een plan om de openbare ruimte stapsgewijs te vernieuwen.

Het omkaderde gebied gaan we vernieuwen

Hoe gaan we het doen?

In juni organiseren we een aantal meedenk avonden voor directe omwonenden en ondernemers. Zij ontvangen hier een uitnodiging voor. 
Tijdens deze avonden presenteren wij een aantal varianten. We onderzoeken welke variant de sterkste voorkeur heeft.
In oktober organiseren we een informatieavond voor alle inwoners en ondernemers waarin we het eindplan presenteren.

Meedenkavonden 10 en 11 juni 2024

Op maandagavond 10 juni en dinsdagavond 11 juni organiseerde de gemeente in samenwerking met ontwerpbureau ipv Delft twee meedenkavonden voor de direct omwonenden en ondernemers. Deze twee avonden waren opgesplitst in twee deelgebieden. Op deze avonden presenteerde ipv Delft samen met landschapsarchitect Jos van de Lindeloof verschillende ontwerpen voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Na de presentatie kregen de bezoekers de gelegenheid om zijn/haar mening over deze ontwerpen te geven.

De terugkoppeling van deze avonden en de panelen met de verschillende ontwerpen per deelgebied kunt u onderaan de pagina bij ‘documenten’ bekijken.

De informatie uit deze avonden gebruiken wij om een ontwerprichting voor het gehele plangebied te bepalen. 
Deze ontwerprichting werken we vervolgens uit tot een totaal ontwerp voor de openbare ruimte. 
Dit ontwerp presenteren wij in oktober van dit jaar aan iedereen die geïnteresseerd is.

Wanneer gaan we buiten aan de slag?

Het vernieuwen van de openbare ruimte gaan we stapsgewijs uitvoeren. We verwachten in 2026 met de eerste deelfase te starten. 
We starten met de noordzijde van het Tramstation. De verdere fasering is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het ontwerp, de kosten en voortgang van bouwplannen. 
 

Woningbouwproject Hof van Keenenburg

Hof van Keenenburg is een kleinschalig woningbouwproject. Op de locatie worden 27 woningen gebouwd. Deze woningen hebben een sociaal karakter. Zo wordt de buitenruimte gedeeld en moet een mix van starters en senioren zorgen voor een sociale gemeenschap.

Uit de woonagenda blijkt dat er in Schipluiden behoefte is aan woningen voor starters en senioren.

Voortgang

De uitwerking van het woningbouwproject is in een vergevorderd stadium. De initiatiefnemers zijn van plan om in 2024 te starten met de werkzaamheden. De vergunning is aangevraagd en is in behandeling. De initiatiefnemers gaan samenwerken met een makelaar. Als bekend is welke makelaar dat is, leest u dat op deze website. U kunt dan bij de makelaar terecht voor meer informatie.

Het bestemmingsplan is op 17 december 2021 vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan vind u in de bijlage onderaan deze pagina.

Jeugdhuis en Rabobank

Er zijn plannen om woningen te maken in/ bij het Jeugdhuis en de oude Rabobank. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Uitbreiding Tramstation

In het centrum van Schipluiden staat het historische tramstation. Het tramstation is in 1912 in gebruik genomen door de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM). De WSM werd vanaf 1881 uitgebreid en aangesloten op het spoornet, waardoor de afzet van tuinproducten sterk werd verbeterd. Dit was zeer gunstig voor de dorpen in onze regio. Meer informatie over het Tramstation leest u op de website www.tramstationschipluiden.nl(externe link) De Historische Vereniging Oud-Schipluiden had de gemeente gevraagd om het Tramstation uit te mogen breiden. De uitbreiding bestaat uit een historische luifel en de herinrichting van de omgeving.

Het doel van de uitbreiding is:

  • Bevorderen cultuuronderwijs. Mogelijkheden voor ontvangst van grotere groepen zoals schoolklassen;
  • Versterking historische beleving van het dorp;
  • Tramstation als bezoekerscentrum van het centrumgebied, inclusief de kasteeltuinlocatie;
  • Toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met een beperking[ST1] .

Voortgang

De luifel is 1e helft 2021 aangebracht. Hiermee is meteen de toegankelijkheid van het Tramstation verbeterd. Naast het Tramstation is ook de speeltuin opnieuw ingericht. Deze speeltuin is helemaal toegespitst op het Tramstation.

Wat nog moet gebeuren is de herinrichting van de omgeving aan de kant van de ingang van het Tramstation. Hier worden plannen voor gemaakt.   

Kasteelterrein Keenenburg

Stichting Beleving Kasteel Keenenburg ontwikkelt ideeën voor de inrichting van de kasteeltuin. Dit is op initiatief van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De plannen moeten uitbeelden (visualiseren) hoe kasteel Keenenburg er vroeger uitgezien heeft. De Stichting werkt aan verschillende ideeën. Hoe de uiteindelijke plannen eruit komen te zien is nu nog niet duidelijk. De stichting heeft een eigen website waarop veel informatie te vinden is: https://www.kasteelkeenenburg.nl/(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?