Het centrum van Schipluiden krijgt een verbeterde invulling. Dit zorgt ervoor dat het centrum van Schipluiden levendiger wordt en dat meer mensen de historie van Schipluiden kunnen beleven. Ook zijn er plannen voor woningbouw in het centrum van Schipluiden. Woningen maken het centrum ook levendiger.

Het centrumgebied ligt grofweg tussen de straten Keenenburgweg, Singel en Kasteellaan. Ook het Tramstation en het aangrenzende openbaar groen aan de Otto van Zevenderstraat horen bij de plannen voor het centrum van Schipluiden. Het Tramstation is een mooie plek om de geschiedenis van het dorp te beleven.

In de Structuurvisie 2016 zijn de plannen voor centrumgebied Schipluiden vastgelegd. Een structuurvisie is een document dat de kenmerken en doelstellingen van een gebied beschrijft. De structuurvisie geeft de kaders aan waarbinnen de ontwikkelingen plaatsvinden. Ook beschrijft de structuurvisie de samenhang tussen de verschillende deelplannen.

We hebben verschillende deelplannen benoemd. Deze deelplannen hebben verschillende eigenaren en afzonderlijke planningen. De inrichting van het openbaar groen zorgt voor een koppeling van de verschillende deelprojecten.

Herinrichting openbare ruimte

De gemeente heeft ook wensen voor de openbare ruimte. Hier zou de gemeente graag extra zichtlijnen creëren vanuit verschillende loop- en fietsroutes zoals in de Structuurvisie omgeschreven. Hiermee wil de gemeente bereiken dat inwoners en bezoekers zich bewust worden van de historie van Schipluiden. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 besloten om budget beschikbaar te stellen voor de herinrichting. De gemeente is voornemens om in 2024 het plan voor de herinrichting van het openbaar gebied te ontwikkelen en te presenteren. Wanneer het plan daadwerkelijk uitgevoerd wordt is niet duidelijk. 

Woningbouwproject Hof van Keenenburg

Hof van Keenenburg is een kleinschalig woningbouwproject. Op de locatie worden 27 woningen gebouwd. Deze woningen hebben een sociaal karakter. Zo wordt de buitenruimte gedeeld en moet een mix van starters en senioren zorgen voor een sociale gemeenschap.

Uit de woonagenda blijkt dat er in Schipluiden behoefte is aan woningen voor starters en senioren.

Voortgang

De uitwerking van het woningbouwproject is in een vergevorderd stadium. De initiatiefnemers zijn van plan om in 2024 te starten met de werkzaamheden. De vergunning is aangevraagd en is in behandeling. De initiatiefnemers gaan samenwerken met een makelaar. Als bekend is welke makelaar dat is, leest u dat op deze website. U kunt dan bij de makelaar terecht voor meer informatie.

Het bestemmingsplan is op 17 december 2021 vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan vind u in de bijlage onderaan deze pagina.

Jeugdhuis en Rabobank

Er zijn plannen om woningen te maken in/ bij het Jeugdhuis en de oude Rabobank. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Uitbreiding Tramstation

In het centrum van Schipluiden staat het historische tramstation. Het tramstation is in 1912 in gebruik genomen door de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM). De WSM werd vanaf 1881 uitgebreid en aangesloten op het spoornet, waardoor de afzet van tuinproducten sterk werd verbeterd. Dit was zeer gunstig voor de dorpen in onze regio. Meer informatie over het Tramstation leest u op de website www.tramstationschipluiden.nl(externe link)(externe link) De Historische Vereniging Oud-Schipluiden had de gemeente gevraagd om het Tramstation uit te mogen breiden. De uitbreiding bestaat uit een historische luifel en de herinrichting van de omgeving.

Het doel van de uitbreiding is:

  • Bevorderen cultuuronderwijs. Mogelijkheden voor ontvangst van grotere groepen zoals schoolklassen;
  • Versterking historische beleving van het dorp;
  • Tramstation als bezoekerscentrum van het centrumgebied, inclusief de kasteeltuinlocatie;
  • Toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met een beperking[ST1] .

Voortgang

De luifel is 1e helft 2021 aangebracht. Hiermee is meteen de toegankelijkheid van het Tramstation verbeterd. Naast het Tramstation is ook de speeltuin opnieuw ingericht. Deze speeltuin is helemaal toegespitst op het Tramstation.

Wat nog moet gebeuren is de herinrichting van de omgeving aan de kant van de ingang van het Tramstation. Hier worden plannen voor gemaakt.   

Kasteelterrein Keenenburg

Stichting Beleving Kasteel Keenenburg ontwikkelt ideeën voor de inrichting van de kasteeltuin. Dit is op initiatief van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De plannen moeten uitbeelden (visualiseren) hoe kasteel Keenenburg er vroeger uitgezien heeft. De Stichting werkt aan verschillende ideeën. Hoe de uiteindelijke plannen eruit komen te zien is nu nog niet duidelijk. De stichting heeft een eigen website waarop veel informatie te vinden is: https://www.kasteelkeenenburg.nl/(externe link)(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?