De subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding is geldig vanaf 1 januari 2024.
Lees voor meer informatie de Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om subsidie aan te vragen vult u het formulier in onderaan deze pagina. U stuurt het daarna naar ons via www.middendelfland.nl/versturen
U kunt ook een papieren versie van het formulier inleveren aan de balie van het gemeentehuis.

U kunt een aanvraag insturen van 1 januari tot en met 15 februari van het kalenderjaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Beleid Sociaal Domein van de afdeling Samenleving & Dienstverlening, via ons algemene telefoonnummer (015) 380 41 11 of via gemeente@middendelfland.nl.