De Kreek in Den Hoorn is een grote woningbouwlocatie in Midden-Delfland. De Kreek sluit aan op de wijk Look-West. De Kreek is opgedeeld in vier fasen: fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4. Fasen 1 tot en met 3 zijn gerealiseerd. Op 18 juni 2019 zijn de bouwwerkzaamheden van fase 1 gestart en in januari 2020 zijn de eerste woningen opgeleverd. Er zijn verschillende type woningen gerealiseerd. Van vrijstaande woningen en twee-kappers tot appartementen. Koopwoningen en huurwoningen. Meer informatie vindt u op www.dekreek-denhoorn.nl(externe link)(externe link).

Bron: ABB Bouwgroep

De Kreek fase 4 wordt nog ontwikkeld. In 2017 is op deze locatie een tijdelijke opvang gerealiseerd voor statushouders. Het plan is om hier een appartementencomplex te realiseren. De ontwikkeling hiervan vindt plaats zodra de tijdelijke functie van huisvesting voor statushouders stopt.

Meer informatie over bouwproject De Kreek 

Ambities en randvoorwaarden

De Kreek is een mooie wijk met veel aandacht voor groen en water. Een wijk waar het fijn is om te wonen. Wij hebben bij de planontwikkeling veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De Kreek wordt de eerste Cittaslowwoonwijk van Nederland. Dit betekent dat in het stedenbouwkundig plan van De Kreek de kwaliteit van de leefomgeving het allerbelangrijkst is. De leefomgeving onderscheidt zich van andere woonwijken door de samenhang tussen duurzame bouwstenen (voor authenticiteit), biodiversiteit, gezondheid, klimaat, veilig- en leefbaarheid, energie en duurzaam bouwen.

Cittaslow-wijk

De Kreek heeft een heel natuurlijk karakter. Binnen een stoer en landschappelijk gebied liggen drie, in het landschap verankerde, woonclusters. Je woont hier dus letterlijk in het landschap. Geen lange woonstraten, maar een landschap dat reikt tot aan je deur. Het robuuste landschap heeft het karakter van de historische kreken in Midden-Delfland. Volwassenen vinden er ruimte voor ontspanning of juist sportief gebruik. Voor de kinderen is er ruimte om te spelen in het groen en langs het water.

Water speelt een grote rol. De Kreek wordt een waterneutrale wijk. Dat wil zeggen dat de wijk zichtbaar voorziet in de eigen waterberging. De Kreekzone is een dynamisch laagland dat afhankelijk van de waterstanden sterk in uiterlijk kan veranderen. Van een glooiend grasland naar een eilandenrijk omgeven door water. Wonen aan het water krijgt op deze manier een heel nieuwe betekenis! Ook in en om de woningen is aandacht voor de natuurlijke opvang en afvoer van water.

Hoe het ooit begon

Overeenkomst tussen gemeente en ABB Bouwgroep

Op 2 juli 2018 hebben wethouder Renzen - van Leeuwen, namens de gemeente Midden-Delfland, en de heer Brandwijk, namens ABB Bouwgroep, een overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst staan alle gemaakte afspraken over de realisatie van de nieuwe woonwijk De Kreek. De overeenkomst is het mooie resultaat van een periode van intensieve samenwerking.

Divers woningaanbod

In De Kreek zijn veel verschillende woningtypes gebouwd. Op 28 juni 2017 stemde de gemeenteraad in met een groene uitstraling en duurzame inrichting van deze woonwijk. De raad reageerde enthousiast op de plannen en het doorlopen participatieproces. Direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie, ABB Ontwikkeling, Wonen Midden-Delfland en de gemeente creëerden samen een advies over de invulling van de wijk. De raad nam dit grotendeels over, maar paste het woningbouwprogramma nog iets aan. In de noordelijke punt van de woonwijk is een extra appartementengebouw gebouwd. De raad speelde hiermee in op de vraag naar extra woningen voor empty nesters/ senioren en starters die een woning willen kopen, maar minder kunnen besteden. Nieuwbouwproject De Kreek bestaat daarom uit verschillende woningtypes. Er zijn vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, heren- en rijwoningen. De rijwoningen zijn er in verschillende afmetingen. Een deel van de rijwoningen zijn huurwoningen.

Van ontwerp naar Bestemmingsplan

In het najaar van 2017 zijn wij gestart met de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Tijdens een inloopbijeenkomst hebben wij het uitgewerkte ontwerp en het bestemmingsplan toegelicht. Het bestemmingsplan is op 27 februari 2018 onherroepelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Participatie

De gemeente heeft het plan samen met potentiële nieuwe bewoners en omwonenden gemaakt. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en er is een werkgroep opgericht. Bij het kopje documenten vindt u beeldmateriaal dat gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomsten en workshops.

Partners

Voor de eerste 3 reeds gerealiseerde projectfasen van het project werkte de gemeente nauw samen met Wonen Midden-Delfland (WMD) en ABB Ontwikkeling B.V. De samenwerking met WMD is een logisch gevolg van de wens om het aantal sociale woningen snel uit te breiden. De samenwerking met ABB kwam voort uit het verleden. ABB heeft grond ingebracht in de totale ontwikkeling van Look-West en heeft in ruil daarvoor van de gemeente bouwrechten in de Kreekzone gekregen. Daarnaast heeft de gemeente al eerdere ervaringen deze ontwikkelaar in andere bouwprojecten.

Voor Fase 4 is nog geen partij in zicht die het appartementengebouw gaat realiseren. Voor ontwikkeling van deze fase zal een tenderprocedure geïnitieerd worden.

Stedenbouwkundig bureau

Stedenbouwkundig bureau Wissing heeft het nieuwe stedenbouwkundig plan gemaakt. Bureau Wissing was ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan. Zij speelden ook nadrukkelijk een rol in het participatieproces.

Bouwwerkzaamheden gestart

Op 18 juni 2019 gaf wethouder Wendy Renzen het officiële startsein voor de bouwwerkzaamheden van fase I van De Kreek.

Succesvolle verkoopbijeenkomst

ABB Bouwgroep organiseerde per fase een verkoopbijeenkomst voor geïnteresseerden in De Hoornbloem te Den Hoorn.

Medewerkers van de gemeente en bureau Wissing waren aanwezig om uitleg te geven over de openbare ruimte en het bijzondere karakter van de woonwijk. Bureau Wissing maakte eerder voor ons het stedenbouwkundige plan.  Met veel beeldmateriaal en een maquette is uitgelegd wat een klimaatadaptieve wijk is. Daarbij spelen na de aanleg en realisatie ook de bewoners zelf een nadrukkelijke rol in het onderhoud en instandhouding van voorzieningen die deze wijk zo mooi, duurzaam en klimaatadaptief maken. Zowel op het eigen perceel als in de openbare ruimte.

In De Kreek is veel aandacht voor duurzaamheid en een groene leefomgeving. Zo is de wijk gasloos aangelegd. De woningen hebben een EPC 0,0 (grondgebonden woningen) of maximaal EPC 0,2 (appartementen). Iedere woning heeft vloerverwarming, met gebruik van stadsverwarming.  Er liggen zonnepanelen op het dak. We willen aansluitmogelijkheden voor elektrisch rijden aanbrengen. Openbare verlichting voeren we uit in LED. Groene wadi’s zorgen voor de afvoer van het regenwater en bieden tegelijkertijd ruimte om te spelen en te wandelen.

Wilt u meer weten over de Kreek?

Kijkt u dan op de website van De Kreek: www.dekreek-denhoorn.nl(externe link)(externe link).
Voor informatie over huurwoningen kunt u terecht bij Woningstichting Midden-Delfland(externe link)(externe link).

Document inloopbijeenkomst 23 november 2017

Heeft u gevonden wat u zocht?