De burgemeester en de wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun werk. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste – wettelijk bepaalde – maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen collegeleden sommige kosten apart declareren, zoals reiskosten of opleidingskosten.

De gemeente Midden-Delfland heeft integriteit van bestuurders hoog in het vaandel staan. En wij willen een transparante gemeente zijn. Daarom maakt het college van B&W de gegevens over hun declaraties actief openbaar.

Een keer per half jaar, in juni en in december wordt een overzicht van de declaraties van het college en de individuele collegeleden gepubliceerd.

Hierin staan:

  • reis- en verblijfkosten binnenland en dienstreizen (geen woon-werkverkeer)
  • functionele consumpties, lunches en diners
  • reis- en verblijfkosten buitenland
  • representatiekosten die de bestuurder in rekening kan brengen

De wijze van declareren van het college van B&W sluit aan bij landelijke regelingen zoals:

Als van bovenstaande regelingen wordt afgeweken, vermelden we dat.

Overzicht declaraties juni 2023 t/m december 2023

Overzicht declaraties december 2022 t/m mei 2023

Overzicht declaraties januari t/m november 2022