Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Direct regelen

Vraag een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan door één van de formulieren in te vullen.

Online (DigiD)

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand.

Aanvraagformulier voor een GPK

Pdf

Print het formulier, vul het in en stuur het per post of e-mail naar de gemeente.

Aanvraagformulier GPK (pdf)

Wat moet ik doen?

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan bij uw woongemeente. U vraagt de GPK aan door één van de twee aanvraagformulieren in te vullen.

Medisch onderzoek

Om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet, bekijken wij eerst de gegevens die wij al van u hebben. Bijvoorbeeld een keuringsrapport van een vorige aanvraag of de medische gegevens die het team Wmo van u heeft. Alleen met uw toestemming mogen wij uw medische gegevens opvragen bij het team Wmo. In het aanvraagformulier kunt u deze toestemming geven. Als wij niet de juiste gegevens van u hebben, laten wij ons adviseren door een keuringsarts. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden.

Aanvragen parkeerkaart bij verlies, diefstal of beschadiging

Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of is de kaart beschadigd? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende kaart aanvragen. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

Hoeveel kost het?

OmschrijvingKosten
Het in behandeling nemen van de aanvraag met directe toekenning (alle benodigde informatie is al bij ons bekend)€ 77,75
Het in behandeling nemen van de aanvraag inclusief een medische keuring uitgevoerd door Salude Medisch Advies€ 251,55
Het in behandeling nemen van de aanvraag€ 116,55
Het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van de afspraak bij Salude Medisch Advies € 135,00
Een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (bij verlies of diefstal)€ 52,95

Bijzondere bijstand

Wellicht zijn er inwoners die deze leges financieel niet kunnen dragen. In dat geval kunnen aanvragers die in een moeilijke financiële positie verkeren, een verzoek om bijzondere bijstand indienen. Een van de voorwaarden van de bijzondere bijstand is dat de kosten noodzakelijk worden geacht.

Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat heb ik nodig?

Heeft u gevonden wat u zocht?