De geluidsbelastingkaart laat zien hoeveel lawaai de wegen, industrie en luchtverkeer (vliegveld RTHA) veroorzaken in onze gemeente. Wegen, industrie en vliegverkeer zijn allemaal geluidsbronnen waar we in ons dagelijks leven mee te maken hebben. De geluidsbronnen worden door een ieder anders ervaren.

Hoe wordt de kaart bepaald?

Elke vijf jaar wordt er een geluidsbelastingkaart gemaakt. De geluidsbelasting wordt bepaald aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenmodel. De kaart geeft een indicatie van de geluidsbelasting aan de gevel en wordt vergeleken met de vorige kaart. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er maatregelen genomen moeten worden en niet.

Hoe kan er ergens ineens meer of minder geluid aanwezig zijn? Er kan een weg verlegd zijn, waardoor er minder geluid wordt geproduceerd op een locatie. Er kunnen maatregelen getroffen zijn aan de hand van de vorige kaart. Een geluidscherm of stiller asfalt is zo’n maatregel.

Wat geeft de kaart weer?

U leest eraan af hoeveel geluid er op een locatie wordt geproduceerd. Zo kunt u voor uw woning zien wat er indicatief aan geluid wordt geproduceerd door wegen of railverkeer in de buurt. In Midden-Delfland zijn geen gezoneerde industrieterreinen. Kaarten van industrieterreinen bestaan voor Midden-Delfland niet.

Gemeente Midden-Delfland heeft door Rotterdam The Hague Airport geen gehinderde personen per etmaal en per nacht als het gaat om een hogere geluidsbelasting dan 55 dB. Deze zone ligt ver van de gemeentegrens. Er is daarom geen kaart van vliegverkeerlawaai aanwezig (zie rapport paragraaf 4.3).

Etmaal- en nachtperiode

Op de kaart vindt u geluidzones voor de etmaalperiode en de nachtperiode. In het rapport (EU-geluidsbelastingskaart 2021) wordt gesproken over dB L­den(day evening night) en dB Lnight. Dit staat voor de belasting overdag en in de nacht. In de tabellen is het aantal (ernstig) gehinderden in de etmaalperiode en het aantal slaapgestoorden in de nachtperiode bepaald aan de hand van zogenaamde dosis-effectrelaties (zie bijlage 2 van het rapport). Dit begrip geeft de relatie weer tussen de waarde van een geluidsbelasting en een schadelijk effect op de gezondheid.