Gemeente Midden-Delfland wil mogelijkheden voor een opvanglocatie voor vluchtelingen onderzoeken

De gemeente Midden-Delfland wil mogelijkheden onderzoeken om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van een groot landelijk probleem. De situatie is voor veel mensen mensonterend en de vraag van het COA naar opvanglocaties is groot. Als gemeente voelen we daarin een verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd hebben we in Midden-Delfland ook grote uitdagingen met woonruimte voor starters en spoedzoekers uit Midden-Delfland.

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn

Daarom wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om ongeveer 225 vluchtelingen op te vangen op één tijdelijke locatie in de gemeente voor een periode van vijf jaar. 

Tegelijkertijd wil de gemeente op dezelfde locatie 25 tot 50 tijdelijke woningen creëren voor starters en spoedzoekers. Zo komt er in de gemeente meer ruimte op de woningmarkt.

Zo kunnen we zowel vluchtelingen als woningzoekenden uit de gemeente een eigen thuis bieden.

Randvoorwaarden

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, stelt het college de gemeenteraad voor om randvoorwaarden mee te geven voor het onderzoek naar opvangmogelijkheden. Aan de hand van deze randvoorwaarden voert het college de gesprekken met het COA en andere betrokken partijen.

Eerst onderzoeken en dan beslissen

Tijdens de openbare raadsvergadering op 14 november beslist de gemeenteraad of zij instemt met het onderzoek naar een geschikte opvanglocatie. Als de gemeenteraad positief  besluit, betekent dit dat zij wil onderzoeken wat – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk is in onze gemeente. Het onderzoek zal ongeveer drie maanden in beslag nemen. Onderdeel van het onderzoek is een gesprek met inwoners van Midden-Delfland om te achterhalen wat voor hen belangrijk is om een eventuele opvang tot een succes te maken. Nadat het onderzoek meer duidelijkheid geeft over een locatie in Midden-Delfland zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over een opvanglocatie. Uiteraard worden in dit vervolgproces de direct omwonenden betrokken. 

Raadsvergadering op maandag 14 november

De raadsvergadering waarin de raad een besluit neemt over het starten van het locatieonderzoek staat gepland op maandag 14 november om 19.30 uur. Zoals bij iedere openbare raadsvergadering kunt u deze bijeenkomst bijwonen op de publieke tribune. Hier is ruimte voor circa 30 personen.

De raadsvergadering is ook digitaal te volgen via onze website.