De gemeenteraad heeft op woensdag 25 oktober 2023 besloten om in te stemmen met het voorstel voor de opvang voor 225 vluchtelingen in combinatie met 30 flexwoningen voor lokale woningzoekenden. De locatie hiervoor ligt langs de Harnaschdreef in Den Hoorn.

Meer informatie over over de opvang voor vluchtelingen.

Waarom dit plan?

Door een opvanglocatie mogelijk te maken voor 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met flexwoningen voor lokale woningzoekenden wil de gemeente bijdragen aan het oplossen van het landelijke probleem van huisvesting van vluchtelingen.