De gemeente zorgt ervoor dat de openbare wegen die zij in onderhoud heeft, tijdens perioden van gladheid begaanbaar blijven.

De gemeente strooit alle doorgaande wegen, openbaar vervoer routes, de doorgaande fietspaden, wijkontsluitingswegen en wegen rond openbare voorzieningen. We doen ons uiterste best om te zorgen dat er binnen de bebouwde kom binnen 400 meter een gestrooide weg bereikbaar is.

Verder zorgen wij voor het sneeuw- en ijsvrij houden van trottoirs en voetpaden in de buurt van openbare voorzieningen, winkels en seniorencomplexen.

De manier waarop en de periode waarin gladheid wordt bestreden is vastgelegd in het ‘ gemeentelijk gladheidpreventie en –bestrijdingsplan’. In dit plan staat hoe, waar en wanneer gladheid op wegen wordt aangepakt. Ook staat in dit plan beschreven hoe gladheid door inwoners of weggebruikers kan worden gemeld.

Gladheidmeldingen

De periode waarin gladheid wordt bestreden is van 1 november tot 1 april.

Meldingen van gladheid op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur worden zoveel mogelijk opgenomen in de bestaande strooiroutes. Inwoners en weggebruikers kunnen contact opnemen met het KCC van de gemeente, telefoonnummer (015) 380 41 11.

Meldingen van gladheid, eerder dan 08.30 uur of later dan 17.00 uur mogen worden doorgegeven aan de politie, telefoonnummer (0900) 88 44.

Samenwerking met andere strooidiensten

De doorgaande provinciale wegen, binnen de gemeente worden door de provincie Zuid-Holland gestrooid. Meldingen van gladheid op provinciale wegen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het centrale meldnummer van de provincie (070) 441 80 00. Met het oog op de continuïteit van de strooiwerkzaamheden worden de Woudseweg en de Hoornseweg, voor zover deze wegen binnen de bebouwde kom liggen, in opdracht van de gemeente door de provincie gestrooid. De Schieweg en de Rotterdamseweg en het fietspad Rotterdamseweg worden door de gemeente Delft en de Breeweg wordt door de gemeente Vlaardingen gestrooid. Meldingen van gladheid op deze wegen kunt u via de gemeente Midden-Delfland doorgeven.

Beroep op inwoners

Het is niet mogelijk om alle trottoirs en voetpaden die de gemeente in beheer heeft sneeuw- en ijsvrij te houden tijdens een periode van gladheid, sneeuwval of bevriezing. Wij vragen aan onze inwoners om het trottoir voor de eigen woning zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Bij gebouwen met een openbare functie en op plaatsen die gevoelig zijn voor het optreden van gladheid, zoals bruggen en opritten, worden zoutkisten geplaatst waarmee inwoners de gladheid kunnen tegengaan. De zoutkisten zijn niet voor particulier gebruik bestemd. 

Wat kunt u zelf doen?

  • Volg het weerbericht en de waarschuwingen op radio en tv.
  • Houd rekening met vertraging en extra reistijd
  • Plan u route aan de hand van de gestrooide wegen.
  • Rijd voorzichtig en houd extra afstand.
  • Neem voorzorgsmaatregelen, zorg voor wat strooizout en denk bijvoorbeeld aan winterbanden en schoenijzers.
  • Help mee de stoepen begaanbaar te houden en denk hierbij ook eens aan uw oudere of minder valide medebewoners.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

We kunnen niet overal in Midden-Delfland strooien. Dit kost veel tijd en geld. Ook heeft strooien soms geen zin. We strooien niet: 

  • Op plaatsen waar weinig verkeer rijdt werkt strooizout niet. Strooizout werkt het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden. Als er weinig auto's rijden en strooizout niet wordt ingereden, werkt strooien niet.
  • In strooizout zitten zware metalen als nikkel, chroom en koper. De metalen komen uiteindelijk terecht in het riool. Dit is schadelijk voor het milieu.
  • Als het kouder is dan -8 graden. De werking van strooizout is dan nihil.

Gemeentelijke strooiroutes

De gemeentelijke strooiroutes kunt u onderstaand vinden in het uitvoeringsplan en op de strooiroutekaart:

Uitvoeringsplan

Heeft u gevonden wat u zocht?