Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Direct regelen:

Formulier begraven Gemeente Midden Delfland 2023 (pdf document, 163 KB)

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

Aankoop van een graf

U kunt voor maximaal een bepaalde periode aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

Onderhoudskosten van een graf

De onderhoudsrechten worden jaarlijks opgelegd. Wanneer u na een aantal jaren alsnog tot afkoop van de onderhoudsrechten wilt overgaan, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Afhankelijk van het aantal jaren dat u betaald heeft, bepaalt de gemeente een afkoopbedrag.

Informatie voor uitvaartverzorgers

Vanaf 1 maart 2021 kunt u online een begrafenis reserveren op de algemene begraafplaats in Maasland en in Schipluiden. U maakt de reservering in de webagenda. Ook vult u hier de gegevens over de begrafenis in. De webagenda bereikt u via www.begraafplaatsagenda.nl(externe link). Voor het reserveren van een tijdstip kunt u ook gebruik maken van de app ‘Begraafplaatsagenda’ die u kunt downloaden in de App Store(externe link)  of Play Store(externe link).

Om gebruik te kunnen maken van de webagenda heeft u inloggegevens nodig. Wellicht heeft u deze al van een andere gemeente. U kunt met dezelfde gegevens inloggen en ziet dat de algemene begraafplaatsen in Maasland en Schipluiden zijn toegevoegd. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan via begraven@middendelfland.nl.

Aanvullende informatie

Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het gebruikelijk dat graven geruimd worden nadat:

  • de grafrusttermijn van een algemeen graf is verstreken
  • er afstand is gedaan van een particulier graf (wanneer het grafrecht niet verlengd wordt)
  • een particulier graf is komen te vervallen aan de gemeente

Wanneer er een ruiming plaatsvindt, wordt dit door de gemeente aangekondigd via:

  • borden rondom of bij de betreffende graven
  • publicatie in de plaatselijke krant
  • mededeling op het mededelingenbord op de betreffende begraafplaats
  • aanschrijving per brief, indien de gegevens bekend zijn van de belanghebbende (alleen bij algemene graven)

Heeft u gevonden wat u zocht?