Wat is het?

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Direct regelen:

Formulier begraven Gemeente Midden Delfland 2023 (pdf document, 163 KB)

Wat moet ik doen?

Aankoop van een graf

U kunt voor maximaal een bepaalde periode aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

Onderhoudskosten van een graf

De onderhoudsrechten worden jaarlijks opgelegd. Wanneer u na een aantal jaren alsnog tot afkoop van de onderhoudsrechten wilt overgaan, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Afhankelijk van het aantal jaren dat u betaald heeft, bepaalt de gemeente een afkoopbedrag.

Informatie voor uitvaartverzorgers

Vanaf 1 maart 2021 kunt u online een begrafenis reserveren op de algemene begraafplaats in Maasland en in Schipluiden. U maakt de reservering in de webagenda. Ook vult u hier de gegevens over de begrafenis in. De webagenda bereikt u via www.begraafplaatsagenda.nl(externe link). Voor het reserveren van een tijdstip kunt u ook gebruik maken van de app ‘Begraafplaatsagenda’ die u kunt downloaden in de App Store(externe link) of Play Store(externe link).

Om gebruik te kunnen maken van de webagenda heeft u inloggegevens nodig. Wellicht heeft u deze al van een andere gemeente. U kunt met dezelfde gegevens inloggen en ziet dat de algemene begraafplaatsen in Maasland en Schipluiden zijn toegevoegd. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan via begraven@middendelfland.nl.

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Extra informatie

Op de gemeentelijke begraafplaatsen is het gebruikelijk dat graven geruimd worden nadat:

  • de grafrusttermijn van een algemeen graf is verstreken
  • er afstand is gedaan van een particulier graf (wanneer het grafrecht niet verlengd wordt)
  • een particulier graf is komen te vervallen aan de gemeente

Wanneer er een ruiming plaatsvindt, wordt dit door de gemeente aangekondigd via:

  • borden rondom of bij de betreffende graven
  • publicatie in de plaatselijke krant
  • mededeling op het mededelingenbord op de betreffende begraafplaats
  • aanschrijving per brief, indien de gegevens bekend zijn van de belanghebbende (alleen bij algemene graven)

Heeft u gevonden wat u zocht?