Heeft u weinig geld? Of moeite met het beheren van uw financiën? Door actie te ondernemen is er vaak meer mogelijk dan u denkt. En er zijn adressen waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Hoe werkt het?

Zelf schulden regelen?

Heeft u beginnende schulden? Dan is het meestal nog niet nodig om hulp te zoeken. U kan dan ook zelf proberen een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door te kijken www.zelfjeschuldenregelen.nl van het NIBUD. Of door hulp te vragen aan iemand van uw familie of een van uw vrienden. Maar u kunt ook terecht bij Schuldhulpmaatje Midden-Delfland. Dit zijn vrijwilligers die u kunnen helpen met het bieden van inzicht in uw financiële situatie. Kijk op www.uitdeschulden.nl of meldt u aan via heijdra@kabelfoon.nl.

Hulp van de gemeente

Lukt het niet meer zelf om uw schulden af te betalen? Dan kan de gemeente u helpen.  Maak een afspraak met het Team Uitvoering – Schuldhulpverlening. U bespreekt uw situatie samen met de klantmanager Werk en Inkomen. Zij bekijkt samen met u wat nodig is om uit de schulden te komen. De hulp vanuit de gemeente kan onder andere bestaan uit:

 • Het geven van informatie en advies om uw zaken financieel op orde te brengen;
 • U te wijzen op de verschillende regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen of een bijstandsuitkering;
 • Doorverwijzing naar hulpverlening om eerst de oorzaken weg te nemen waardoor de schulden (zijn) ontstaan;
 • Een budgettraining;
 • Doorverwijzing naar budgetbeheer;
 • Een minnelijk schuldhulpverleningstraject; of
 • Hulp bij het aanvragen van een Wettelijk Schuldsaneringstraject (WSNP).

Minnelijke schuldregeling

Als u uw schulden niet meer kan betalen, probeert de klantmanager Schuldhulpverlening van het Team Uitvoering afspraken te maken met uw schuldeisers over hoe u uw schulden geheel of gedeeltelijk  in een bepaalde tijd afbetaalt. Deze periode duurt veelal 36 maanden.  Dit noemen we een minnelijke schuldregeling. De schuldeisers zijn niet verplicht om hieraan mee te werken.

WSNP

Wanneer de schuldeisers niet mee willen werken, dan kunt u proberen om hen via de Rechtbank te dwingen om mee te werken. Dit heeft de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Om voor de WSNP in aanmerking te komen, moet u een verklaring hebben van de gemeente waarin staat dat de minnelijke schuldregeling niet is gelukt. De gemeente kan u helpen bij het aanvragen van een WSNP.

Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Ook als u een eigen bedrijf heeft, kunnen we u helpen met uw schulden. Neem contact op met het Team Uitvoering – Schuldhulpverlening voor meer informatie.

Verplichtingen

Het ontvangen van hulp bij schulden is niet vrijblijvend. Er zijn verplichtingen waaraan u zich moet houden:

 • U komt de afspraken die wij met u maken na;
 • U levert tijdig alle nodige bewijsstukken waarom wij vragen;
 • U gaat geen nieuwe schulden aan;
 • U neemt deel aan een budgettraining als wij dit nodig achten; en
 • U zet zich in om zoveel mogelijk aflossingscapaciteit te creëren, bijvoorbeeld door extra werk te zoeken, uitgaven te beperken en spaargeld in te zetten voor het aflossen van schulden.

Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kunnen we de schuldhulpverlening weigeren of stopzetten.

Geen schuldbemiddeling

Soms is schuldbemiddeling nog niet of niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld als uw inkomen te laag is of u nog in scheiding ligt of er sprake is van een instabiele woon- of leefsituatie. Wij kunnen schuldhulpverlening ook weigeren, wanneer u al eerder een schuldregeling heeft gehad, maar u niet aan de verplichtingen heeft gehouden. Of wanneer u boetes moet betalen of een fraudeschuld heeft. 

Budgetbeheer

Om een minnelijke schuldregeling te kunnen starten, is een stabiel inkomen nodig. Daarom melden wij u voorafgaand aan een schuldregeling aan bij budgetbeheerder STOED. De budgetbeheerder regelt (tijdelijk) uw financiële administratie. Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de budgetbeheerder en die betaalt de vaste lasten. U ontvangt dan alleen weekgeld voor de dagelijkse boodschappen. Gedurende de schuldregeling kijkt de klantmanager Schuldhulpverlening en de budgetbeheerder samen met u wat nodig is zodat u op termijn weer zelf uw inkomen kunt beheren.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Zij zijn te bereiken via (015) 380 42 51 of via schuldhulpverlening@middendelfland.nl.

Krap bij Kas

De gemeente Midden-Delfland heeft een folder gemaakt waarin uitgelegd wordt van welke regelingen mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken.

 

Huishoudboekje maken

Om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven kunt u gebruik maken van een huishoudboekje. Het huishoudboekje geeft u de mogelijkheid om overzichtelijk al uw uitgaven te noteren. U kunt meteen bijhouden of uw inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.

Via deze link komt u op een website waar u kosteloos een digitaal huishoudboekje kunt downloaden.

Heeft u gevonden wat u zocht?