Wat is het?

Heeft u schulden? Of moeite met het beheren van uw geldzaken? Door actie te ondernemen is er vaak meer mogelijk dan u denkt. En er zijn adressen waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Hoe werkt het?

Lukt het niet meer zelf om uw schulden af te betalen? Dan kan de gemeente u helpen. Maak een afspraak met het Team Uitvoering – Schuldhulpverlening. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 42 51 of via mailadres schuldhulpverlening@middendelfland.nl.

U bespreekt uw situatie samen met een klantmanager. U bekijkt samen wat nodig is om uit de schulden te komen. De hulp vanuit de gemeente kan onder andere bestaan uit:

  • Doorverwijzing naar hulpverlening om eerst de oorzaken weg te nemen waardoor de schulden (zijn) ontstaan;
  • Een budgettraining;
  • Doorverwijzing naar budgetbeheer;
  • Een minnelijk schuldhulpverleningstraject; of
  • Hulp bij het aanvragen van een Wettelijk Schuldsaneringstraject (WSNP).

Minnelijke schuldregeling

Als u uw schulden niet meer kunt betalen, probeert de klantmanager Schuldhulpverlening van het Team Uitvoering afspraken te maken met uw schuldeisers over hoe u uw schulden geheel of gedeeltelijk in een bepaalde tijd afbetaalt. Deze periode duurt veelal 36 maanden. Dit noemen we een minnelijke schuldregeling. De schuldeisers zijn niet verplicht om hieraan mee te werken.

WSNP

Wanneer de schuldeisers niet mee willen werken, dan kunt u proberen om hen via de Rechtbank te dwingen om mee te werken. Dit heeft de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Om voor de WSNP in aanmerking te komen, moet u een verklaring hebben van de gemeente waarin staat dat de minnelijke schuldregeling niet is gelukt. De gemeente kan u helpen bij het aanvragen van een WSNP.

Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Ook als u een eigen bedrijf heeft, kunnen we u helpen met uw schulden. Neem contact op met het Team Uitvoering – Schuldhulpverlening voor meer informatie. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 42 51 of via mailadres schuldhulpverlening@middendelfland.nl.

Verplichtingen

Het ontvangen van hulp bij schulden is niet vrijblijvend. Er zijn verplichtingen waaraan u zich moet houden:

  • U komt de afspraken die wij met u maken na;
  • U levert tijdig alle nodige bewijsstukken waarom wij vragen;
  • U gaat geen nieuwe schulden aan;
  • U neemt deel aan een budgettraining als wij dit nodig achten; en
  • U zet zich in om zoveel mogelijk aflossingscapaciteit te creëren, bijvoorbeeld door extra werk te zoeken, uitgaven te beperken en spaargeld in te zetten voor het aflossen van schulden.

Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kunnen we de schuldhulpverlening weigeren of stopzetten.

Budgetbeheer

Om een minnelijke schuldregeling te kunnen starten, is een stabiel inkomen nodig. Daarom starten we met budgetbeheerder. De budgetbeheerder regelt (tijdelijk) uw financiële administratie. Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de budgetbeheerder en die betaalt de vaste lasten. U ontvangt dan alleen weekgeld voor de dagelijkse boodschappen. Gedurende de schuldregeling kijken de klantmanager Schuldhulpverlening en de budgetbeheerder samen met u wat nodig is zodat u op termijn weer zelf uw inkomen kunt beheren.

Extra informatie

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met het team Schuldhulpverlening. Zij zijn te bereiken via (015) 380 42 51 of via schuldhulpverlening@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?