Innovatienetwerk Midden IN Delfland: stad en land verbinden

Hoe houd je het unieke landschap van Midden-Delfland blijvend van waarde voor agrarisch ondernemer én stedeling? Het innovatienetwerk Midden IN Delfland verbindt ondernemende vernieuwers uit het buitengebied van Midden-Delfland en uit de omringende steden. Samen zetten zij experimenten op die gaan bijdragen aan een economisch vitaal Midden-Delfland. Een gastvrij weidelandschap met kwaliteit.

Samen aan de slag met vernieuwing

De diversiteit aan plannen is groot. Zo wordt er gewerkt aan de opzet van een natuurinclusieve boerderij, het aansprekend gebruik van de big data van een melkveebedrijf en de opzet van een boerennetwerk dat verhalen deelt met de stedeling. Ook zijn er initiatieven vanuit de stad, zoals de opzet van een voedselbos en de ontwikkeling van een herenboerenboerderij (een boerderij die gedeeld eigendom is van de consumenten). Veel aandacht is er voor duurzame initiatieven. Van de opzet van energieneutrale boerderijen, duurzame mestfermentatie en een weidevogelpact tot de opzet van een vereniging van bioboeren en de verkoop van lokaal vlees door de Delflandse Vleesmeesters. Het innovatienetwerk is geen praatclub. Het zijn ondernemers en vernieuwers die daadwerkelijk aan de slag willen. Melkveehouder Corné van Leeuwen: ‘Ik ben nu een tijdje betrokken bij dit netwerk. Het mooie vind ik dat je met je plannen aan de slag kunt en daarbij gebruik kunt maken van de inbreng van een hele nieuwe groep van vernieuwers.’

Stad en land bouwen samen aan een gezonde toekomst

De concrete initiatieven worden nu opgepakt, verder uitgewerkt en tot uitvoering gebracht. Het netwerk komt geregeld samen om initiatieven, vragen en vooral ook ervaringen met elkaar te delen. Iedereen die wil vernieuwen kan zich bij het netwerk aansluiten. Uitgangspunt is actie.

Beleef hier een jaar MIND! Meer weten? www.middenindelfland.net.

Heeft u gevonden wat u zocht?